IV LO ogłasza nabór do klasy sportowej

IV LO ogłasza nabór do klasy sportowej

IV LO ogłasza nabór do klasy sportowej - IV LO ogłasza nabór do klasy sportowej

Zapraszamy dziewczęta i chłopców z trzecich klas gimnazjum do klasy sportowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. Czekamy na wszystkich uzdolnionych sportowo, lubiących ruch, chcących rozwijać swoje pasje oraz umiejętności sportowe!
W ramach klasy sportowej odbywać się będzie 10 godzin wychowania fizycznego, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, rekreacyjne na pływalni, z gier zespołowych, na siłowni i przede wszystkim - specjalistyczne zajęcia z piłki ręcznej. Szkoła posiada doskonałą bazę sportową, wykwalifikowaną kadrę, doświadczenie w pracy dydaktycznej w klasach sportowych. Mamy możliwość korzystania z obiektów MOS; współpracujemy z elbląskimi klubami oraz SZS. Organizowane są wyjazdy na obozy sportowe, spływy kajakowe, a uczniowie biorą udział zawodach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim.
Szkoła współpracuje z ZPRP w ramach projektu  Ministerstwa Turystyki i Sportu - OSPR Ośrodki Szkolenia w piłce ręcznej. Młodzież, objęta tym programem, otrzymuje sprzęt sportowy, ma  możliwość bezpłatnych  konsultacji szkoleniowych z rówieśnikami z całej Polski, uczestniczy w zajęcia z fizjoterapeutą.
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej odbywa się od 5 maja do 20 maja. Egzamin sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej odbędzie się 24 maja 2016 r. o godzinie 9.00 w Sali IV LO przy
ul. Sienkiewicza 4.
Szczegóły rekrutacji na stronie www.4loelblag.pl
Marta Czapla