Co młodzież licealna „wie na bank”?

konkurs

konkurs - konkurs


W szóstej edycji Konkursu „Wiem na bank” organizowanego 12 kwietnia 2016r. przez II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu i Politechnikę Gdańską Wydział Zarządzania i Ekonomii wzięło udział 69 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Najlepszym zespołem ekspertów ds. reklamy okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, a nagroda pierwszego stopnia w konkursie indywidualnym przypadła Bartoszowi Cebula z II LO w Elblągu.

Konkurs „Wiem na bank” odbywa się cyklicznie, raz w roku. Zawsze cieszy się popularnością, pokazując że przedsiębiorczość, finanse, zarządzanie zasobami i bankowość są dla młodzieży istotnymi dziedzinami życia, zwłaszcza że w rywalizacjach prezentuje ona znajomość tematu, jak też umiejętne wykorzystanie wiedzy merytorycznej w praktyce. Jego celem jest pogłębianie wiedzy ekonomicznej, budowanie świadomości ekonomicznej i przygotowanie młodzieży do pracy w zespole, jak też pobudzanie twórczego myślenia.

Po uroczystym otwarciu Konkursu przez organizatorów odbyła się pierwsza część potyczek biznesowych, która miała charakter indywidualny. Uczestnicy Konkursu pisali test, po którym wysłuchali wykładu dr Piotra Giruć z Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów PG o tym "czy kredyty są dla szaleńców". Zadanie zespołowe wymagało kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy w grupie i pod presją, bowiem wiązało się z zaprezentowaniem w stacji telewizyjnej „Ekonomia” reklamy Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, promującej go przed najbliższą rekrutacją. Jury składające się z dwóch przedstawicieli Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej- Dziekan ds. dydaktyki Wydziału dr hab. Małgorzaty Gawryckiej, a także dr inż. Anity Richert - Kaźmierskiej z Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, jednego przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego- Anny Karpiak- Olszewskiej oraz jednego przedstawiciela II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu- Agnieszki Grunau- stanęło przed trudnym wyborem, lecz wyłoniło zwycięzców. W konkursie zespołowym najskuteczniejszą reklamę Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG zaproponowali licealiści z Lidzbarka Warmińskiego. Do znawców promocji zaliczyli się także uczniowie IV LO z Elbląga (drugie miejsce), V LO z Gdańska (3 miejsce) i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie (czwarte miejsce). Indywidualnie o biznesie najwięcej wiedzieli Bartosz Cebula z II LO w Elblągu, Szymon Rać z V LO w Gdańsku i Tomasz Budzyński z II LO w Elblągu. Zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody, sponsorami których byli ING BANK ŚLĄSKI, GRUPA BPS: Banki Spółdzielcze i Bank BPS, firma Luvier Sp. z o.o., Politechnika Gdańska i Rada Rodziców II LO.              

„Marka Konkursu wzrasta co rok i sięga poza ramy województwa warmińsko- mazurskiego. Ogromnie cieszy współpraca z naszym nowym współorganizatorem  Politechniką Gdańską”- to słowa Agnieszki Jurewicz, dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, gospodarza imprezy, która doceniła wysoki poziom zaangażowania partnerów, sponsorów i patronów w przedsięwzięcie, jakim jest Konkurs „Wiem na bank”. Patronami medialnymi konkursu byli Telewizja Polska Olsztyn i Radio Gdańsk. Po raz pierwszy Konkurs miał też swojego honorowego patrona, którym został Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Słowa uznania padły też pod adresem szkół i ich nauczycieli, którzy podjęli inicjatywę rozwijając zainteresowania swoich uczniów. „Konkurs przekłada się na umiejętności przydatne w życiu codziennym” - uznała Agnieszka Jurewicz, a dobrą wizytówką takiej wiedzy niech będzie wsparcie go przez takie autorytety jak Politechnika Gdańska i banki NBP, BPH i ING, których przedstawiciele gościli podczas rozgrywek. Organizatorka Konkursu „Wiem na bank” i nauczyciel przedsiębiorczości w II LO, jego dyrektor Agnieszka Antoniuk- Rumak zapowiedziała kolejne edycje Konkursu, zapraszając do ich udziału. Jest więcej niż pewne, że chętnych przyszłych młodych przedsiębiorców w nich nie zabraknie, bo lepiej jest wiedzieć jak zarządzać innymi, niż być zarządzanym, co głosiła jedna z reklam zadania konkursowego. Być może poszerzą oni szeregi bywalców Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie będą mogli kontynuować naukę w tym kierunku, do czego gorąco namawiali obecni w II LO studenci uczelni. Z tak ugruntowaną wiedzą na bank mogliby myśleć o biznesie w przyszłości…

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs

logo