Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych na praktykach we Włoszech

Włochy

Włochy - Włochy


9 kwietnia br. kolejna grupa szesnastu uczniów naszej szkoły wyjeżdża na praktykę zawodową do obiektów hotelarskich w Rimini we Włoszech w ramach projektu ERASMUS+.  

Celem praktyk jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii i turystyki. Uczestnicy projektu podczas praktyk poznają środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdzą swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii). Opiekunami grupy podczas praktyk będą nauczyciele Zespołu Szkół Gospodarczych: Kamila Urbańska – koordynator projektu oraz Monika Makutonowicz – asystent koordynatora projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowywali się do wyjazdu poprzez cykl spotkań. Były to zajęcia z języka angielskiego zawodowego, języka włoskiego, a także zajęcia kulturoznawcze mające  na celu lepsze poznanie kultury, tradycji i obyczajów Włoch. W minionym tygodniu odbyło się także organizacyjne spotkanie, w którym wzięli udział: koordynator projektu, dyrektor szkoły pani Maria Dobosz, rodzice uczestników oraz uczestnicy projektu. Celem spotkania było omówienie wszystkich organizacyjnych kwestii związanych z projektem oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów.

Nasi uczniowie z niecierpliwością oczekują teraz na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce, a my trzymamy kciuki, by wyjazd przyniósł im nowe doświadczenia, kompetencje zawodowe i językowe oraz dostarczył mnóstwa niezapomnianych przeżyć i wrażeń.
                                    

Koordynatorka projektu Kamila Urbańska