Wystawa - Sybiracy w Gimnazjum nr 2

zaproszenie

zaproszenie - zaproszenie


W dniach 13-30 kwietnia 2016 roku, w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu przy ul. Robotniczej 173,  będzie można obejrzeć wystawę, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział Białystok, pod tytułem „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS 1939-1941.”

Wystawa zorganizowana została we współpracy ze Związkiem Sybiraków w Elblągu. Przedstawia sowiecki aparat represji, służący polityce wyniszczenia społeczeństwa polskiego po agresji Związku Radzieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku – historię deportacji ludności polskiej z terenu dawnego województwa białostockiego, mechanizmy tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Prezentuje kopie dokumentów, map, fotografii, listów, przedmiotów codziennego użytku oraz pamiątek przywiezionych z Sybiru i Kazachstanu.

Wystawę nieodpłatnie zwiedzać można po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 607 864 453.
Zapraszamy i prosimy o wcześniejszą zapowiedź wizyty.