Bezpieczny Internet w 2016 r. z Jagiellończykiem

bez internetu

bez internetu - bez internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu  jest wydarzeniem  obchodzonym od 2007r. w pierwszej połowie lutego w czterdziestu krajach na świecie. Jako inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. Co roku zachęcają one szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania w lutym lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

ZSO nr 2 w Elblągu skupiające młodzież Gimnazjum nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego od lat podejmuje ten temat. Działania na rzecz bezpiecznego Internetu wspierane są przez dyrekcję szkoły, a ich orędowniczką jest nauczycielka informatyki Dorota Wilk. Taka postawa potwierdza, że jest potrzeba walki z zagrożeniami czyhającymi na młodzież w Internecie, bo problem uzależnienia od komputera czy telefonu a za ich pośrednictwem od Internetu narasta. Nie ma młodego człowieka, który nie korzystałby z Internetu. Każda przerwa w szkole wygląda tak samo: młodzież stoi pod ścianami i serfuje po Internecie… zamiast porozmawiać z kolegą lub koleżanką z klasy…

W 2016r. Dorota Wilk wraz z klasą Ia LO przeprowadziła szereg działań promujących bezpieczeństwo w Internecie. W Dniu Bezpiecznego Internetu (10 luty) uczniowie ZSO nr 2 mieli możliwość uczestnictwa w debacie oksfordzkiej, która była poświęcona wolności w Internecie (więcej na ten temat na stronie- http://www.zso2.elblag.pl/?start=30:). Ponadto Ia LO zapoznała uczniów szkoły z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Akcja włączała informacje na plakatach, pogadanki na godzinach wychowawczych, ankietę dla stu trzydziestu osób. Kolejny projekt nt. bezpiecznego Internetu dotyczył walki z hejtem. Uczennice klasy Ia negowały agresję przed komputerem. Wykorzystały do tego przypinki, plakaty, a także sugestywne hasła zawierające hejty i antyhejty, którymi ozdobiły całą szkołę. Następne działanie Ia było poświęcone antyhejtowi dla pracowników szkoły. Oceniano reakcję dyrekcji i pań bibliotekarek na slogany opisujące szkołę, a każde z nich spotkało się z wesołym komentarzem z ich strony. Przechodnie szkolnego korytarza zatrzymywali się przed agresywnymi plakatami, zastanawiając się nad ich przesłaniem. Kolejną akcją Ia była organizacja konkursu, który miał sprawdzić wiedzę uczniów na temat bezpiecznego udostępniania informacji na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter itp. Uczestnicy przepytywanki po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania o portalach otrzymywali słodkie babeczki, pozostali – cukierki. Dodatkowo każdy uczeń mógł zaopatrzyć się w ulotkę dotyczącą nie kłopotliwych stron w Internecie. Słodycze zniknęły  w mgnieniu oka… podobnie jak ulotki… Dodatkowo przeprowadzona przez Ia ankieta pokazała opinie setki uczniów z Gimnazjum nr 3 jak i II LO na temat korzystania z Internetu w celach edukacyjnych. Jej wyniki sprowadzają się do stwierdzenia, że zdecydowana większość respondentów bardzo często używa Internetu odrabiając lekcje, a najczęściej wybieranymi portalami są te o małej wiarygodności prac na nich zamieszczanych. Są one też sygnałem, że jest potrzeba przedstawienia uczniom alternatywnych źródeł wiedzy i zaprezentowania sprawdzonych strony internetowych posiadających wartościowe wiadomości, a także legalne źródła kultury.

Wieloletnia współpraca ZSO nr 2 z elbląską Biblioteką Pedagogiczną zaowocowała kolejnymi projektami związanymi z bezpiecznym Internetem. Klasy trzecie Gimnazjum nr 3 wysłuchały wykładów o cyberprzemocy, a klasa 1f g o mowie nienawiści. Klasy pierwsze II LO odbyły warsztaty dotyczące praw własności w sieci. Te wiadomości zostały poszerzone na zajęciach informatyki, gdzie Dorota Wilk omawiała prawo w sieci, licencje cc  oraz legalne źródła promowania kultury - muzyki, filmów. Zagadnienie bezpieczeństwa w Internecie było też atrakcyjne dla internautów. Do szkolnego bloga w tej sprawie zgłaszali się blogerzy. Link do bloga: http://adrianzurawski.blogspot.com/

Okazuje się, że czy pół żartem czy pół serio, ale warto ankietować, debatować, lub rozmawiać o problemach takich jakich bezpieczeństwo w Internecie. Jak widać doniesienia telewizyjne, internetowe i prasowe to wciąż za mało, żeby uświadomić młodzieży, że Internet nie jest bezpieczny. Każde działanie, które wspomaga promocję tak ważnego dziś zagadnienia jest bardzo pożądane i powinno być realizowane w ramach regularnych zajęć z młodzieżą a nie specjalnych akcji. Uczniowie i nauczyciele przyjmują takie działania z uznaniem, a ich aktywny i duży udział w nich jest wyrazem akceptacji takiej właśnie potrzeby.

Dorota Radomska rzecznik prasowy II LO

bez internetu

bez internetu - bez internetu

bez internetu

bez internetu - bez internetu