Uczniowie I LO na Targach Edukacyjnych w Gdańsku

Uczniowie I LO na Targach Edukacyjnych w Gdańsku
22 marca 2016r. ponad 130 uczniów  I Liceum Ogólnokształcącego wzięło udział w Targach „Akademia” i „Politechnika Open”.
W ramach Targów licealiści mogli zwiedzić około 60 stanowisk wyższych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Kandydaci na studia mogli poznać ofertę edukacyjną uczelni wyższych, otrzymali pełną informację o warunkach rekrutacji, nowych kierunkach studiów, możliwościach dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego, mogli wziąć udział w różnych konkursach organizowanych przez uczelnie.
Wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej w ramach promocji przygotowały warsztaty, wykłady i pokazy. 

Uczniowie I LO na Targach Edukacyjnych w Gdańsku

Uczniowie I LO na Targach Edukacyjnych w Gdańsku
Jolanta Leśniewska,
Anna Koka-Haufa