Jagiellończyk na „Inżynieromanii” w PWSZ

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu od lat współpracuje z uczelniami wyższymi. Są to: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna. Promocja szkół, dostarczenie informacji o nowopowstających kierunkach, wsparcie merytoryczne, naukowe i laboratoryjne to podstawowe założenia partnerstwa tych szkół wyższych z II LO. Zainteresowanie uczniów liceum uczelniami owocuje odkrywaniem ich pasji, decyzjami o wyborze przyszłego zawodu, rozwojem. Absolwenci liceum, będący studentami tych uczelni są ambasadorami różnych ich wydziałów. Obecni podczas każdego przedsięwzięcia promują wśród licealistów naukę na nich.
24.02.2016r. podczas „Inżynieromanii” PWSZ gościła uczniów klas Ib i IIe II Liceum Ogólnokształcącego. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Jarosław Niedojadło, który zapoznał młodzież z nową ofertą edukacyjną szkoły i zaprosił do zwiedzenia uczelnianej bazy dydaktycznej. Uczniowie dowiedzieli się o tym, że wkrótce inżynieria środowiska jako nowy kierunek odpowie na zapotrzebowanie regionu na inżynierów branży sanitarnej, specjalistów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych. Inauguracyjny wykład wygłoszony przez dr inż. Stanisława Kwitniewskiego dotyczył teorii grawitacji wysnutej przez Sir Isaaka Newtona, rozwiniętej przez Alberta Einsteina, potwierdzonej przez Stanleya Eddingtona, a udowodnionej obecnie - w lutym 2016r. wskutek wykrycia fal grawitacyjnych w przyrodzie, co  otwiera nową erę w obserwowaniu kosmosu. Nie sposób było nie zarazić się entuzjazmem wykładowcy do fizyki, zwłaszcza że zbliżające się tegoroczne rozdanie nagród Nobla zapowiada sukces 15 Polaków, którzy jako członkowie międzynarodowego zespołu pracowali nad tym nowym odkryciem.
Zwiedzający gmach PWSZ licealiści brali udział w zajęciach grupowych. Uczelnia starała się zainteresować ich zagadnieniami takimi jak: sieć wodociągowa, o czym na wesoło opowiadał dr inż. A. Wróblewski, wodą – zdrową i bezpieczną, co przybliżała mgr inż. K. Szwemińska, sterowaniem komputerowym, do czego zachęcał dr hab. inż. C. Orlikowski, czy też matematyką poprowadzoną przez mgr D. Pawłowską. O tajemnicach materiałów opowiadał dr inż. A. Rehmus-Forc, a w głąb betonu ze studentami CREO uczniowie II LO wniknęli dzięki mgr inż. D. Iskra- Świercz.
O tym, że PWSZ to szkoła, która stawia na praktyczne umiejętności można się było przekonać odwiedzając laboratoria. W laboratorium diagnostyki, eksploatacji i naprawy maszyn opowiadano o mikroskopowej ocenie materiałów i diagnozowaniu łożysk. W laboratorium maszyn i napędów elektrycznych uczniowie II LO poznali nowoczesne układy sterowania silnikami prądu stałego i zmiennego stosowane np. w pociągach pendolino. Laboratorium elektrotechniki i metrologii, zapoznając licealistów z obwodami i układami elektrycznymi, pokazało na jakich zasadach działają maszyny na placu budowy. Dodatkowo młodzież uświadomiła sobie, na czym polega praca wzmacniacza dźwięków i jaką należy dobrać jego moc, by słuchać muzyki w dobrej jakości. W laboratorium CAM uczniowie podziwiali programy komputerowe służące do tworzenia dokumentacji i wizualizacji budowanych maszyn. W laboratorium mechaniki gruntów pokazano urządzenia przeprowadzające analizę sitową gruntu, badające własności fizyczne i mechaniczne gruntu jak: plastyczność, granica płynności, wilgotność, zagęszczenie i ściśliwość przydatne w budownictwie, inżynierii i ochronie środowiska. Atrakcją dla uczniów szkoły średniej były laboratoria biologii i ekologii z próbkami pobranymi w terenie i eksponatami różnorodnych gatunków organizmów żyjących w osadach, czy też laboratorium monitoringu środowiska z urządzeniami do oznaczania substancji i ich zawartości w środowisku. Laboratorium technologii środowiskowych przybliżyło temat uzdatniania i oczyszczania ścieków. Furorę natomiast zrobiły zajęcia w laboratorium materiałów budowlanych i żelbetonu, gdzie badano właściwości i wytrzymałość betonu na przygotowanych próbkach. Wszystkie zajęcia prowadziły zespoły wykładowców uczelni i ich wychowanków- studentów przedstawiających swoje dorobki naukowe i pasje.
Licealiści dzielili się wrażeniami z tego, co widzieli. Maciej Berkowski (IIe) był zachwycony wykładem z fizyki. Weronika Pypczyńska (IIe) cieszyła się, że nauczyła się projektować program sterujący oświetleniem na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Patryk Sobolak (IIe) zainspirowany filmem o Einsteinie i Eddingtonie postanowił go zdobyć i obejrzeć. O wartości zajęć niech świadczy fakt, że młodzież przedłużyła swój pobyt w laboratorium mechatroniki. Nauczane w szkole fizyka, chemia, biologia i matematyka znalazły swoje praktyczne wykorzystanie.
„Inżynieromania” w PWSZ, „Noc Biologów” w Uniwersytecie Gdańskim, „Dni Mózgu” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, konkurs „Wiem na bank” z Politechniką Gdańską i referaty jej wykładowców, a także Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej podczas „Dni z pasją” czy „Festiwali Nauki” to podejmowane przez II LO w Elblągu do spółki ze szkołami wyższymi przedsięwzięcia, zwieńczenie współpracy między tymi placówkami. Cieszą się one wielką popularnością wśród młodzieży, są imprezami wyczekiwanymi i dostarczają wiele emocji, jak też atrakcji. Pomiędzy mądrą zabawą a nauką w ich trakcie rodzą się nowe szkolne pasje, przyszli studenci i specjaliści. Inicjatywa podjęta przez szkoły oprócz tego, że jest ich promocją, pokazuje, że to dobry sposób na uatrakcyjnienie nauki i rozwoju, a także na odkrywanie ich zalet.

                                    Dorota Radomska
                                    Rzecznik prasowy II LO