Oddział Sokołów z SP 4 w 16. Żuławskim Batalionie Remontowym

pierwsza pomoc

pierwsza pomoc - pierwsza pomoc


Na mocy podpisanego porozumienia między dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu, a dowódcą 16. Żuławskiego Batalionu Remontowego uczniowie „Oddziału Sokołów” (II a) oraz ich rodzice uczestniczyli w zajęciach z udzielania pomocy przedmedycznej.

Pod czujnym okiem st. chor. szt. Grzegorz Daszkiewicza, ratownik medyczny st. szer. Wojciech Jarząbek pokazał uczniom w jaki sposób opatrywać rany, unieruchamiać złamania lub skręcenia oraz jak postępować w przypadku osoby nieprzytomnej. Uczniowie „Oddziału Sokołów” (II a) z zaangażowaniem wykonywali na sobie zaprezentowane przez ratownika medycznego czynności z udzielania pomocy przedmedycznej.

Małgorzata Stanecka