Zabawy językiem polskim

Zabawy Językiem Polskim

Zabawy Językiem Polskim - Zabawy Językiem Polskim

W Szkole Podstawowej nr 16 w Elblagu odbył się "Międzyszkolny Konkurs „Zabawy Językiem Polskim”. Organizatorkami konkursu były: p. D. Bartnik, p. J. Deptuła, p. A. Sęk i p. K. Witkowska. Do zmagań przystąpiło 9 zespołów z sześciu szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 18, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: indywidualnym oraz zespołowym. Zmagania uczestników oceniało jury pod przewodnictwem przedstawicielek W- M ODN w Elblągu, z którym łączy nas wieloletnia współpraca- pań Agaty Urbańskiej oraz Alicji Guła- konsultantek edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W pierwszym etapie uczniowie pisali tekst zawierający różne trudności ortograficzne, zaś w drugim musieli wykazać się wiedzą dotyczą zarówno gramatyki jak i słowotwórstwa, np.: tworzyli czasowniki, zgrubienia i zdrobnienia podanych wyrazów, rozwiązywali rebusy, ustalali kolejność alfabetyczną wyrazów, oddzielali w  tekście wyrazy i zdania, układali przysłowia, wyszukiwali ukryte w diagramie literowym wyrazy.  Czas między poszczególnymi etapami umilił wszystkim uczestnikom słodki poczęstunek. Konkurencjom towarzyszyły ogromne emocje, jednak z twarzy dzieci nie schodził uśmiech. Świadczyło to o doskonałym przygotowaniu zawodników, którzy większość zadań wykonali przed upływem wyznaczonego czasu.
 
Wyniki I etapu- ortograficznego:
I miejsce:
Aleksandra Cyga- SP 1,
Aleksandra Ziemska- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych,      
Paweł Grot- SP18
II miejsce:
Weronika Dąbrowska- SP 4,
Marta Hajdukiewicz- SP18
Wyniki II etapu- drużynowego:
I miejsce- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 18

Tekst i foto Szkoła Podstawowa nr 16