Ośmiu Wspaniałych - zgłoś kandydata

8 wspaniałych
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Konkurs promuje pozytywne zachowania, działania i postawy dzieci i młodzieży oraz upowszechnia młodzieżowy wolontariat. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż już po raz osiemnasty w naszym mieście wybierać będziemy ósemkę wspaniałych młodych wolontariuszy.
         Laureaci zostaną przedstawieni elblążanom i nagrodzeni podczas uroczystej Gali w Elblągu, a także wezmą udział w XXII Ogólnopolskim Finale Konkursu
8 Wspaniałych w Prudniku.
         Do konkursu można zgłaszać kandydatów indywidualnych w kategorii „Ósemka” w wieku od 14 do 19 lat / szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna/.
Kryterium oceny kandydatów konkursu jest:
- konsekwencja w realizacji podjętych prac,
- zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
- pozytywny efekt społeczny,
- wzorotwórczy charakter działań,
- wytrwałość w pokonywaniu trudności,
- motywy działania,
- wysoka kultura osobista, brak nałogów,
- minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.
       
     Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu ul. Bema 37 do 28.02.2016 r.