II LO z Elbląga w czołówce ogólnopolskich liceów

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na liście pięciuset najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju w 2016r. zajmuje 107 pozycję, w rankingu maturalnym plasuje się na 103 pozycji na dwieście szkół, a ranking szkół olimpijskich pokazuje, że II LO wciąż ma wspaniałe osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych, bo reprezentuje zaszczytne 187 miejsce. Tym samym przyznany szkole w Rankingach Perspektyw srebrny znak jakości pozostaje jego dumną wizytówką. Dodatkowo w tym roku wyłoniono najlepsze szkoły w poszczególnych województwach. II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka zajmuje w województwie warmińsko- mazurskim drugie miejsce.
Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę jedynie w „nowej formule” w maju 2015r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, a także wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.  Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, którymi były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015, oraz 12 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- Jeśli popatrzycie na kryteria, to doskonale widać, że ten ranking gruntuje dokonania, osiągnięcia tych szkół i ich uczniów, na jakich szkołom wyższym najbardziej zależy, takich, którzy mają wewnętrzną motywację, potrzebę sukcesu i umiejętność osiągania tego sukcesu, takich, którzy potrafią wchodzić w relacje uczeń- mistrz. A to są cechy, które tworzą istotę  funkcjonowania szkoły wyższej. – uważa  przewodniczący Kapituły prof. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, który podkreśla rzetelność rankingu ze względu na przyjęte kryteria, jednocześnie gratulując wszystkim nauczycielom i uczniom zwycięskich szkół, które zostały wyróżnione spośród ponad dwóch tysięcy liceów i prawie dwóch tysięcy techników.
W 2015r. II Liceum Ogólnokształcące zajmowało 186 pozycję na liście najlepszych liceów ogólnokształcących, 197 pozycję w rankingu maturalnym i 120 miejsce wśród szkół olimpijskich.
Sukces, który osiąga II LO, jest  wynikiem wspólnej, konsekwentnej  i systematycznej pracy kadry zarządzającej, nauczycieli i młodzieży. W szkole priorytetem jest wysoka jakość kształcenia, wychowania, a także rozwój indywidualny każdego ucznia. Znakomite warunki do rozwoju i działalności dydaktycznej stwarza szkole organ prowadzący i władze miasta. To miło, że gmina Elbląg inwestuje w polską oświatę i młodzież, bo wysokie lokaty II LO na prestiżowych listach najlepszych krajowych liceów ogólnokształcących są potwierdzeniem tego, że taka inwestycja przynosi oczekiwane efekty, a kierunki działania zainteresowanych rozwojem są właściwe.
                                    Dorota Radomska
                                   Rzecznik prasowy II LO