Fach w ręku, czyli kształcenie zawodowe.

przy maszynach

przy maszynach - przy maszynach
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu jest organizatorem konferencji „Szkoły i pracodawcy – jakość kształcenia zawodowego”. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia w Ratuszu Staromiejskim. Jest ono odpowiedzą na jedno z wyzwań stojących przed szkolnictwem zawodowym – dialog z pracodawcami. Konferencję objął honorowym patronatem Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

W ostatnim czasie wiele mówi się o potrzebie reformy szkolnictwa zawodowego. Nie ulega wątpliwości, że nowoczesna szkoła zawodowa musi skutecznie i efektywnie funkcjonować w trójkącie: uczeń – pracodawca – szkoła. Oznacza to, że nie może istnieć sama dla siebie. Szkoła zawodowa na miarę naszych czasów wsłuchuje się zarówno w potrzeby uczniów, jak i pracodawców oraz wychodzi im naprzeciw.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, opierając się na dobrych praktykach stosowanych w innych miastach, zorganizował konferencję dotyczącą jednego z wyzwań stojących przed dzisiejszym szkolnictwem zawodowym – dialogu z pracodawcą. Ścisła współpraca z przedsiębiorstwami pozwala szkole dostosowywać swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku. Zastosowanie takiego podejścia gwarantuje sukces każdej ze stron procesu kształcenia: uczniom, pracodawcom i szkole. Placówka ma nabór, pracodawcy wykwalifikowaną kadrę, a absolwenci pewność zatrudnienia. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego oraz instytucji i placówek naukowych powiązanych ze szkolnictwem zawodowym. Prelegenci przedstawią rolę i znaczenie udziału pracodawców w podniesieniu efektów kształcenia zawodowego. Dodatkowo, na przykładzie wybranych szkół, przeanalizują dobre praktyki z tego obszaru. Zastanowią się również, w jaki sposób można skutecznie wykreować strategię kształcenia zawodowego. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie, jakim podzielą się prelegenci oraz wnioski płynące z konferencji pomogą w rozwoju elbląskiego szkolnictwa zawodowego.

W konferencji uczestniczą:
- Teresa Kazimierska - wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
- Paweł Babij -prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa
- Krzysztof Maliszewski - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej
- Jolanta Kosakowska -dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego
- Dariusz Ciachorowski - konsultant regionalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
- Piotr Wójcik- prezes Żuławskiej Fabryki Mebli
- dr Danuta Oleksiak - ekspert z zakresu doradztwa zawodowego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
- oraz dyrektorzy szkół zawodowych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług