Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej - Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Przełom 2015r. i 2016r. rozpoczął się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królewieckiej w Elblągu wielkim świętowaniem nie tylko z uwagi na obchody Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Nauczycielka matematyki Ewa Aniszewska, która od dwudziestu lat pracuje w ZSO nr 2, na wiosek dyrektora szkoły została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Z inicjatywy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej we wszystkich województwach w Polsce 18 grudnia 2015r. odbyło się wręczenie nagród Ministra Edukacji Narodowej. W uroczystej ceremonii dla nauczycieli z naszego regionu uczestniczył wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i warmińsko-mazurska kurator oświaty Grażyna Przasnyska.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznawane są nauczycielom posiadającym uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W naszym województwie odebrało je ośmiu nauczycieli.
Dyrektor ZSO nr 2 przy ul. Królewieckiej w Elblągu Agnieszka Jurewicz ocenia pracę Ewy Aniszewskiej jako wybitną. Nagrodzona nauczycielka jest pełną zaangażowania pasjonatką matematyki i wspaniałą wychowawczynią. Co roku przygotowuje młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Jej rzetelną pracę wieńczą znaczące sukcesy uczniów  II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka  i Gimnazjum nr 3 w Elblągu. Jej praca w sposób zdecydowany przyczyniła się do bardzo wysokiej pozycji II LO  i Gimnazjum nr 3 w rankingu ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich szkół. Obie szkoły są najlepszymi szkołami w Elblągu i wyróżniającymi się  w regionie Warmii i Mazur.
Praca Ewy Aniszewskiej była nagradzana już siedmiokrotnie. To nie jest dziełem przypadku. Pani Ewa jest osobą lubianą, szanowaną, odpowiedzialną i godną zaufania. Należy do nauczycieli niestandardowych, bo starannie wzbogaca swój warsztat  pracy o dobór metod nauczania, a przy tym emanuje ciepłem i wyrozumiałością. Znajduje czas na zajęcia dodatkowe, w tym na fakultety dla maturzystów, innowacje, przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów, a także własne doskonalenie i pracę egzaminatora OKE.
W rezultacie może się poszczycić bogatą historią sukcesów w postaci ponad setki finalistów i laureatów w różnych eliminacjach, jak np. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Fizyczny „Wygraj Indeks” organizowany przez Politechnikę Gdańską czy Politechnikę Warszawską, „Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne” dla szkół ponadgimnazjalnych organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie „Matematyka w Zarządzaniu”, Konkurs Matematyczny organizowany przez PWSZ i W-MODN w Elblągu, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Ogólnopolskie Mistrzostwa Matematyczne Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła”, Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów, Elbląski Konkurs Matematyczny „Żyjemy wśród liczb”  i wiele innych.
Skala wyróżnienia przyznanego przez Ministra Edukacji Narodowej nadaje mu znaczenie wyjątkowe. Nagroda Ewy Anieszewskiej sprawiła jej samej, gronu pedagogicznemu, dyrekcji i uczniom ZSO nr 2 wiele radości. Postawa Pani Ewy jako skromnego, ambitnego nauczyciela, niestrudzonego i wiecznie podejmującego nowe wyzwania budzi wielki szacunek i napawa dumą. Taki właśnie powinien być prawdziwy nauczyciel. A jego haryzma i sukcesy niech będą godne naśladowania….

                        Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej - Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej - Nauczycielka ZSO nr 2 z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

                                    Dorota Radomska