Półzimowiska w elbląskich szkołach

25 stycznia rozpoczynają się w naszym województwie ferie zimowe. Wzorem lat ubiegłych w tym czasie w szkołach organizowane są półzimowiska. Zapisy dzieci na tę formę  wypoczynku odbędą się 7 stycznia od godz. 7.30.

W tym roku półzimowiska będą organizowane w następujących placówkach:
•    SP nr 1, ul. Daszyńskiego
•    SP nr 4, ul. Mickiewicza
•    SP nr 15, ul. Modlińska
•    SP nr 16, ul. Sadowa
•    SP nr 19, ul. Urocza
•    SP nr 21, ul. Godlewskiego
•    Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1, ul. Kopernika
Z zimowisk skorzysta ok. 585 dzieci (po 90 w każdej szkole i 45 w ośrodku), w tym 215 podopiecznych MOPS. Z budżetu miasta, ze środków Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację półzimowisk przeznaczonych będzie 140 tys. zł.
W ramach zimowisk dla dzieci zorganizowane zostaną różnorodne zajęcia, w tym: sportowe, taneczne, plastyczne, spotkania ze służbami mundurowymi, wyjścia do kina oraz wycieczki.
Zapisy dzieci odbędą się dnia 7 stycznia od godz. 7.30. Pełna odpłatność wynosi 140 zł od osoby, w tym 100 zł za wyżywienie, 40 zł – na zakup materiałów  i pomocy dydaktycznych. Rodziny objęte Kartą Dużej Rodziny wnoszą jedynie opłatę za wyżywienie w wysokości 100 zł.

Jednocześnie informujemy, że na okres ferii zimowych przygotowywana jest również bogata oferta bezpłatnych zajęć  ogólnodostępnych, organizowanych przez jednostki miejskie. Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół podstawowych, w drugiej połowie stycznia  otrzymają informatory z pełnym wykazem dostępnych zajęć.