Międzyszkolne związki - porozumienie między ZS nr 1 i PWSZ

porozumienie

porozuminie - porozumienie
Co mogą mieć ze sobą wspólnego gimnazjum i szkoła wyższa? Otóż mogą... działać razem! Działać razem w projekcie, w którym gimnazjaliści staną się badaczami. Mało? Rezultaty swoich badań będą mogli porównać z rówieśnikami z Włoch i Portugalii.

 

Gimnazjum nr 4 przy Zespole Szkół nr 1 znane jest już ze swoich międzynarodowych kontaktów (Comenius). Tym razem nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele przedmiotów  przyrodniczych przygotowali projekt w ramach współpracy międzynarodowej szkół - eTwinning. Projekt nosi tytuł „Healthy- Are you sure?/ Zdrowy - Czy na pewno?”. Lokalnym partnerem w tym projekcie stała się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, z którą podpisaliśmy porozumienie o współpracy.

Aby nasze Gimnazjum mogło zrealizować zadania wynikające z projektu potrzebne jest laboratorium chemiczne, w którym kilkanaście osób będzie mogło pracować jednocześnie. Tylko dzięki dobrej woli władz Uczelni oraz prowadzącej zajęcia laborantki gimnazjaliści będą mogli spróbować swoich sił w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym.
 
W gimnazjum potrzeba jest zajęć, które pokażą uczniom przydatność zdobywanej wiedzy, przedmioty ścisłe takie jak fizyka, czy chemia sprawiają młodzieży wiele problemów. Zajęcia na PWSZ dadzą możliwość próbowania, eksperymentowania, praktycznego wykorzystywania wiedzy. Równolegle do naszych uczniów, uczniowie dwóch szkół partnerskich wykonają eksperymenty                we własnym zakresie. Wszystkie działania szczegółowo udokumentujemy tak, aby wszyscy partnerzy mogli powtórzyć każdy z eksperymentów w swoim lokalnym środowisku. Na koniec porównamy wyniki, wyciągniemy wnioski i zorganizujemy wystawę.
Językiem roboczym projektu będzie angielski, co sprawia, że cały projekt pozwoli zintegrować wiele umiejętności. Mamy nadzieję, że zaangażowanie i szeroka współpraca pozwoli rozwinąć skrzydła naszym uczniom.

Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 4