Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych

Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych

Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych - Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych
Tradycyjnie już w ramach funduszy  pochodzących z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok przeznaczonych na zadanie: „organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży” Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  - Referat Edukacji  przeznaczył środki na wigilie i spotkania mikołajkowe dla dzieci z popołudniowych świetlic działających przy elbląskich szkołach podstawowych.
W miniony piątek w Teatrze Dramatycznym odbyło się spotkanie, podczas którego dzieci obejrzały sztukę „Koziołek Matołek”. Po spektaklu dzieci odwiedził Mikołaj, który rozdał wszystkim paczki świąteczne pełne słodyczy i artykułów szkolnych. Paczki otrzymało ok. 200 uczestników z popołudniowych świetlic działających przy elbląskich szkołach podstawowych. W okresie przedświątecznym wszystkie świetlice popołudniowe organizują też swoim podopiecznym kolacje wigilijne, w których biorą czynnie udział także rodzice.

Tradycyjnie już  również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki dla rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Ponad 200 rodzin otrzyma paczki żywnościowe o wartości 300 zł. Na ten cel przeznaczonych zostało 60 tys. zł  dotacji Wojewody w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych

Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych - Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych

Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych

Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych - Paczki dla dzieci ze świetlic popołudniowych