Przedszkole 8 uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

laureaci

laureaci - laureaci


Przedszkole nr 8 otrzymało certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” za aktywne działania na rzecz ekologii w ramach projektu „Twórczy Ogród”.

Placówka wzorowo wypełniła wymagania związane z realizacją zadań edukacji ekologicznej. Projekt „Twórczy Ogród”  to działanie nowatorskie i pomysłowe, o szerokim zasięgu oddziaływania, angażujący całą społeczność przedszkolną i społeczności lokalne.
Przedszkole nr 8 integruje społeczność przedszkolną wokół działań na  rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonali procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej, podejmuje i angażuje do  działań społeczność przedszkolną (dzieci, rodziców, radę pedagogiczną, pracowników placówki) i lokalną, a zadania, które realizuje są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania  zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju.

laur

laur - laur