Wampiriada – III edycja w Gastronomiku!!!

akcja

akcja - akcja


Już podczas organizowania i przeprowadzania I edycji Wampiriady w grudnia 2014 roku powstała propozycja powtarzania akcji i włączenia jej w coroczny plan wychowawczy szkoły. I tak też się stało - II edycję przeprowadziliśmy w marcu 2015 r, a teraz w listopadzie 2015 r organizujemy III edycję. Odbędzie się ona 17 listopada 2015 r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

Podobnie jak za pierwszym razem inicjatywa honorowego oddawania krwi spotkała się z szerokim odzewem ze strony naszych uczniów i to zarówno tych, którzy nie mogli wziąć udziału w poprzednich edycjach, jak i tych, którzy wcześniej już krew oddali. Oczywiście, tak jak poprzednio, akcja odbywa się bez zaburzania normalnego przebiegu zajęć lekcyjnych, jak i zajęć produkcyjnych w części gastronomicznej. Uczniowie oddający krew zabierani są z lekcji, a potem zwalniani do domu, natomiast nauczyciele oddają krew po zakończeniu swoich lekcji.

Tym razem do podzielenia się swoją krwią zakwalifikowano tylko 50 uczniów, którzy spełniają warunki podane przez centrum krwiodawstwa, gdyż elbląska Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zdecydowała, że większej ilości nie jest w stanie obsłużyć. Przy każdej edycji naszej Wampiriady chętnych do oddania krwi jest więcej niż możliwości „przerobowych” stacji krwiodawstwa. W bieżącej edycji, podobnie jak przy poprzednich, bierze udział p. Grzegorz Wołoszczak, który jako przyjaciel szkoły poza oddaniem krwi zasponsorował dla każdego oddającego krew uczestnika specjalnie przygotowane nalepki.

Naszą III edycję honorowego oddawania krwi chcemy połączyć, podobnie jak przy I edycji, ze zbiórką otrzymywanych czekolad na rzecz akcji „Świętokrzyska Gwiazdka” i „Świąteczna Paczka” prowadzonych w szkole corocznie. Wszyscy oddający krew sami decydują ile czekolad przekazują na w/w akcje, a zebrane słodkości przekazujemy na ręce p. Anny Miecznikowskiej, która jest przewodniczącą szkolnego koła wolontariuszy.

Alina Godlewska– organizator