"Patriotyzm wczoraj i dziś" w PWSZ

patriotyzm - niepodległość - PWSZ

patriotyzm - niepodległość - PWSZ - patriotyzm - niepodległość - PWSZ
5 listopada w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu świętowano 97. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczyste spotkanie pod hasłem „Patriotyzm wczoraj i dziś” rozpoczęło się od wykładu dr Krzysztofa Sidorkiewicza, który przedstawił wieloznaczność terminu „patriotyzm” zarówno w ujęciu historycznym, jak i w teraźniejszości. Ciekawym elementem prelekcji było zaprezentowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów PWSZ w Elblągu na temat ich poczucia patriotyzmu i jego przejawów w codziennym życiu.

Następnie głos zabrała dr Olga Filaszkiewicz, przypominając, że dzień 11 listopada 1918 roku jest jedynie datą symboliczną, która w swej istocie oznacza złożony proces odbudowy struktur państwa polskiego. Przybliżyła najważniejsze dokumenty, które miały wpływ na odrodzenie się Rzeczypospolitej w nowej politycznej rzeczywistości. Fragmenty aktów normatywnych, odezw, manifestów, ale również i wspomnień zostały zaprezentowane przez studentów z Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego. Prezentacji towarzyszył pokaz fotografii z tamtego okresu, co wprowadziło słuchaczy w nastrój zadumy i pozwoliło choć na moment przenieść się do 1918 roku.

Mocnym punktem programu tego wieczoru był występ Akademickiego Chóru PWSZ w Elblągu pod dyrekcją dr Anny Grodziewicz-Cernuto. Usłyszeliśmy najpopularniejsze patriotyczne pieśni, a do odśpiewania „Roty”, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była rozważana do określenia mianem hymnu narodowego, przyłączyli się wszyscy zgromadzeni na Auli goście.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele związków: Kombatantów, Żołnierzy WP, Inwalidów Wojennych,słuchacze uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także Zarząd Uczelni, pracownicy i studenci PWSZ w Elblągu oraz mieszkańcy Elbląga i okolic. Swoją obecnością zaszczycił nas również Prezydent Elbląga - Witold Wróblewski.

patriotyzm - niepodległość - PWSZ

patriotyzm - niepodległość - PWSZ - patriotyzm - niepodległość - PWSZ

patriotyzm - niepodległość - PWSZ

patriotyzm - niepodległość - PWSZ - patriotyzm - niepodległość - PWSZ