Promocja bezpieczeństwa w II LO i Gimnazjum nr 3

Promocja bezpieczeństwa w II LO i Gimnazjum nr 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu to „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 03 listopada 2015r.  dyrektor Gimnazjum nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu odebrała certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, przyznawany szkołom, które dbają o wysoki poziom bezpieczeństwa na swoim terenie, pracują nad poprawą tego stanu, zapobiegają zjawiskom agresji i przemocy oraz aktywizują społeczność lokalną do działań podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Kapituła konkursu, w składzie której znaleźli się przedstawiciele olsztyńskich instytucji: Kuratorium Oświaty, Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uznała działania ZSO nr 2 w Elblągu za skutecznie wpływające na pożądane zmiany zachowań społeczności szkolnej w kierunku bezpieczeństwa. Oferta kierowana do uczniów jest ciekawa i pomysłowa, systematycznie udoskonalana, co przyczynia się również do atrakcyjności i efektywności pracy szkoły w obszarze opieki i wychowania.
Bezpieczeństwo to tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, które  realizowane jest w ZSO nr 2 w Elblągu poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków nauki w monitorowanych, dozorowanych i remontowanych systematycznie pomieszczeniach. Szafki uczniowskie, dobrze zorganizowana szatnia, obiekty sportowe i promowanie zdrowego stylu życia z dużym udziałem sportu i zdrowego żywienia to tylko część działań  prozdrowotnych i profilaktycznych podejmowanych przez ZSO nr 2. Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, ośrodkami uzależnień, Komendą Miejską Policji w Elblągu, Strażą Graniczną, Urzędem Miejskim w Elblągu, Teatrem Dramatycznym w Elblągu, ośrodkami sportu i wieloma innymi w połączeniu z planową pracą nad przeciwdziałaniem uzależnieniom, nauką udzielania pierwszej pomocy, udziałem młodzieży w licznych konkursach, warsztatach, szkoleniach, happeningach, badaniach, projektach i programach unijnych, przynosi wymierne rezultaty w postaci zdobytej wiedzy i licznych wyróżnień, a także wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szkole. Nie bez znaczenia jest kontrola ucznia poprzez dziennik elektroniczny. Fachowa kadra menedżerska i pedagogiczna, zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej są dodatkowym atutem, stanowiącym o właściwej realizacji programu opiekuńczo- wychowawczego.
Sukces, jakim jest dla II LO i Gimnazjum nr 3 w Elblągu przynależność do wąskiego grona elbląskich placówek legitymujących się certyfikatem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” może być powtórzony za trzy lata, czego należy szkole życzyć. To doskonała motywacja do tego, by wciąż uatrakcyjniać działania pozwalające na utrzymanie tak dobrego wyniku, udoskonalać je i wykorzystywać do jeszcze bardziej efektywnego zapewnienia opieki dydaktycznej i wychowawczej nad młodzieżą.

                                    Dorota Radomska
                                    Rzecznik prasowy II LO