(Nie) grzeczne dzieci? - spotkanie i konfernecja Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych

konferencja

konferencja - konferencja


22 i 23 października br. obyło się w Elblągu dwudniowe spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 2 w Elblągu. Swój udział w spotkaniu zgłosiło 31 szkół z całej Polski.

Pierwszego dnia wymienialiśmy doświadczenia, przedstawialiśmy swoje placówki, rozmawialiśmy o problemach związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych. Odbyły się też warsztaty, w których brało udział 43 nauczycieli z Polski oraz 30 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu. Warsztaty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zaburzeń zachowania uczniów zostały pozytywnie odebrane przez uczestniczących w nich nauczycieli. Dyrektorzy obradowali w swojej grupie wymieniając doświadczenia, omawiając problemy wynikające z codziennej pracy. Wymiana doświadczeń stała się punktem wyjścia do planowania przyszłych działań.
Szkoły przedstawiły swoje osiągnięcia wypracowane przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Drugiego dnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pedagogiczna (Nie) grzeczne dzieci?, w której brało udział ponad 300 osób. Wśród zaproszonych gości powitaliśmy Panią Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Barbarę Antczak, Panią Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu Halinę Uźluk, Przewodniczącego Rady Miasta Elbląga Pana Jerzego Wilka, Panią Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Elblągu Małgorzatę Sowicką, zastępcę Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Wykładowcami byli wybitni specjaliści:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk - specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej przy tej klinice (wykład - przyczyny, symptomy, postępowanie);

Agnieszka Borkowska (mama dziecka z zespołem Aspergera i terapeutka Zakątka terapeutyczno-pedagogicznego Jaspik w Gdańsku, autorka książki "Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera" i współautorka  książki "Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty" Wykład - Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera);

Lidia Domańska - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, konsultant, posiada Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (Wykład - Zasady skutecznego wprowadzania dziecka z autyzmem do grupy rówieśniczej)

Piotr Tomankiewicz -  Prezes Zarządu Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja", rodzic dziecka z autyzmem Wykład  - Terapia i leczenie dziecka z perspektywy rodzica.

Ogromny odzew ze strony elbląskich pedagogów wskazuje na wagę problemu zaburzeń zachowania u uczniów. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w spotkaniu, zwracali uwagę na bardzo dobry dobór wykładowców, profesjonalną organizację przedsięwzięcia.
Uczestnicy spotkania Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych postanowili, że będziemy spotykać się raz w roku w różnych szkołach w Polsce, aby wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą i doskonalić formy, metody i sposoby pracy w klasie integracyjnej. Nasze stanowisko i wnioski wypracowane przez dyrektorów szkół integracyjnych przekażemy instytucjom oświatowym.

Przedsięwzięcie było objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażynę Przasnyską.

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja