70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP
Uczestniczył w odbudowie systemu oświaty, walczył o to, by wszystkie dzieci miały prawo uczęszczania do szkoły, prowadzi różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego obchodzi 110 rocznicę istnienia i 70-lecie działalności elbląskiego oddziału. W jubileuszu ZNP uczestniczył Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.


- „Miniony okres Państwa działalności to bardzo ważny czas  dla oświaty w całym kraju, w tym również w Elblągu. Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni tych lat zawsze wspierał polską szkołę,  promował nowe i postępowe kierunki oświaty, walczył o to, by wszystkie dzieci miały prawo pobierania nauki od wykwalifikowanych nauczycieli. Za tę pracę należy się Państwu szczególne uznanie. Na kolejne lata działalności wszystkim zrzeszonym w elbląskim oddziale ZNP życzę sukcesów w wypełnianiu misji  na rzecz rozwoju elbląskiej oświaty, kolejnych cennych inicjatyw oraz wszelkiej pomyślności” – podkreślał Prezydent  Witold Wróblewski .

Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień, nominacji na kolejne stopnie awansu zawodowego oraz podziękowań za dotychczasową pracę. Medalem za 50 – lecie przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymali: Krystyna Pałdyna i Henryk Rudak.

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP

70-lecie elbląskiego oddziału ZNP