"Dbamy i mamy"

sp 16

sp 16 - sp 16
Szkoła Podstawowa nr 16 we współpracy z hipermarketem E.Leclerc już po raz trzeci wzięła udział w akcji ekologicznej pod hasłem „Dbamy i Mamy”.  Wspólne zaangażowanie szkoły oraz hipermarketu w działalność proekologiczną sprzyja podnoszeniu wiedzy na temat środowiska wśród dzieci i dorosłych oraz zachęca do aktywnych działań na rzecz jego ochrony. W bieżącym roku Otwartej Szkoły podczas „ Dbamy i Mamy” promowaliśmy wśród społeczności szkolnej i lokalnej: przyrodę, matematykę czytelnictwo i sport.

Nasi uczniowie w ramach akcji „Dbamy i Mamy” oraz ogólnopolskiego Sprzątania Świata 2015 pod nazwą Wyprawa- Poprawa  aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu terenów przyszkolnych. Ponadto klasy  pierwsze, drugie i czwarta  podczas  edukacyjnej wyprawy do  Bażantarni we współpracy z przedstawicielami Nadleśnictwa, Straży Miejskiej oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej sprzątały wyznaczone miejsca zielone. Podsumowaniem działań terenowych było wspólne ognisko połączone ze Świętem Pieczonego Ziemniaka.

Finał tegorocznej edycji „Dbamy i Mamy” odbył się w sobotę 26.09.2015 r. w naszej szkole. Wśród zaproszonych gości był Wiceprezydent Elbląga, Bogusław Milusz, pracownicy E.Leclerca, licznie zgromadzeni rodzice uczniów. W sobotnim turnieju ekologiczno- sportowym nasi uczniowie mogli  wykazać się tajnikami wiedzy z różnych dziedzin, talentem plastycznym oraz sprawnością fizyczną poprzez udział w licznych konkurencjach przygotowanych przez nauczycieli. Najpierw przystąpiliśmy do konkursu plastycznego pod tytułem „Przyroda dla nas, my dla przyrody” w którym to dzieci korzystając z różnych technik plastycznych obrazowały swoje skojarzenia związane z tym hasłem. Następnym etapem turnieju był „Mistrz wiedzy” ,w którym uczniowie rywalizowali ze sobą rozwiązując zadania w sześciu kategoriach; matematyka, czytelnictwo, przyroda, ekologia, zdrowa żywność, plastyka, Ostatnim etapem sobotniego turnieju były zmagania sportowe na szkolnym Orliku. Tu przed naszymi uczniami stały takie wyzwania jak: rzuty do celu, przeciąganie liny i sztafeta klas. Wszyscy uczestnicy akcji spisali się fantastycznie i w podzięce za duże zaangażowanie ze strony naszej szkoły hipermarket E.Leclerc ufundował liczne nagrody książkowe, piłki, puzzle, farby, oraz nagrodę główną - laptopa, z którego uczniowie będą mogli korzystać na zajęciach komputerowych.

Dyrekcja szkoły dziękuje  sponsorom  za hojność, wszystkim  organizatorom akcji, pracownikom szkoły i E.Leclerc, przyjaciołom naszej placówki, dzieciom, rodzicom za liczne przybycie, ogromne zaangażowanie i okazaną pomoc."