Szkoły Promujące Zdrowie

Logo Szkoły Promujacej Zdrowie
Jutro – 29 września o godz. 11.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (ul. Stary Rynek 25) odbędzie się wojewódzka konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania dorobku szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącego realizacji programów prozdrowotnych. Podczas konferencji zostaną również wręczone certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. W programie przewidziano także ciekawe wykłady tematyczne z zakresu szeroko rozumianej edukacji i profilaktyki zdrowotnej, w tym między innymi na temat: „Aktywność ruchowa na receptę od lekarza i psychologa”, czy „Cukrzyca, choroby metaboliczne i niedobory witaminy C3 w chorobach nowotworowych”. Czas uatrakcyjnią również prezentacje artystyczno-muzyczne, oraz wystawy tematyczne przygotowane przez placówki oświatowe naszego województwa.