Sprzątanie Świata na elbląskim podwórku

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata

Prezentujemy dwie inicjatywy, jakie w związku z Ogólnopolską Akcją Sprzątania Świata odbyły się w elbląskich szkołach.

Sprzątanie Świata w Zespole Szkół nr 1
18 września uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w 22 edycji Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata – Polska 2015r. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Wyprawa – poprawa”.  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 4 wraz z nauczycielami ruszyli ulicami terenów administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nad Jarem”, aby posprzątać okolicę. Zanim przystąpili do działań, w każdej klasie zostały omówione zasady bezpieczeństwa podczas akcji.

Jak co roku we wrześniu spotkaliśmy się, aby poprawić estetykę naszego otoczenia oraz podjąć działania na rzecz ochrony przyrody.
Należy jednak podkreślić, że o środowisko dbamy cały rok. Zbiórka odpadów i ich segregacja to zdecydowanie dziedzina w której nasi uczniowie są już ekspertami.

Organizatorzy akcji:
Halina Dolna, Katarzyna Szczepańska, Katarzyna Szyk

Sprzątanie Świata w „czternastce”
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu, jak co roku, aktywnie włączyła się w kampanię „Sprzątanie świata – Polska 2015".  Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

18 września uczniowie „czternastki” wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w rękawice i worki wyruszyli w teren, aby zbierać śmieci. Przed wyjściem zostali poinstruowani, aby nie dotykać przedmiotów ostrych i niebezpiecznych oraz dokonać selekcji odpadów, które należy wyrzucać do specjalnych pojemników przeznaczonych na plastik, szkło i papier.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zachęcaliśmy wszystkich również do  chodzenia pieszo, jazdy rowerem lub też korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej. W tym roku patrol rowerowy, w którego skład wchodzili przedstawiciele klas IV – VI, wyruszył na akcję zwiadowczą w poszukiwaniu miejsc ekologicznie zaniedbanych. Swoje obserwacje uczniowie notowali i wkrótce, na ich podstawie,  zostanie opracowany plan ratunkowy dla miejsc zagrożonych ekologicznie.

Zorganizowana akcja miała wydźwięk społeczny. Mieszkańcy osiedla żywo reagowali, kiedy widzieli uczniów sprzątających teren. Miłe gesty w postaci uśmiechów, słowa podziękowania i zachęty skierowane były w stronę dzieci.  

Ten dzień zapadnie w pamięci nas wszystkich. Takie chwile jak ta, uświadomiły nam, że razem można wiele zrobić.

sprzątanie świata

sprzątanie świata - sprzątanie świata

Małgorzata Adamowicz, koordynatorka akcji w SP nr 14