Bezpieczny El-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak - Bezpieczny El-Przedszkolak
W elbląskich przedszkolach miejskich zostały podjęte działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez wdrożenie Projektu „Bezpieczny El-Przedszkolak”, który ujednolici działania z zakresu bezpieczeństwa w elbląskich przedszkolach. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.

Głównym założeniem projektu jest edukacja młodego pokolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Projekt wdraża działania mające na celu aktywizację społeczną w zakresie przeciwdziałania występującym zagrożeniom takim jak: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo środowiska naturalnego, czy ochrona zdrowia.

Warunkiem wdrożenia w życie tego projektu było nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi, które chętnie podjęły to wyzwanie. Do wspólnych działań włączyły się jednostki Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia, Straży Miejskiej i Wojska. Współpraca skonkretyzuje się w działaniach edukacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio przez funkcjonariuszy w formie spotkań na terenie przedszkola, wizytach
i wycieczkach do jednostek. Dzieci będą uczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plany działania, uczyć się, jak „unikać” niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, uczyć się bycia ostrożnym
i kształtować umiejętność mówienia „nie”.

Od 14 września do 09 października we wszystkich przedszkolach odbędą się tematyczne tygodnie pod patronatem każdej ze służb mundurowych. I tak kolejne tygodnie: niebieski – Policja i Straż Miejska, czerwony – Straż Pożarna, biały – Pogotowie, kolorowy – Wojsko.
Momentem kulminacyjnym, a zarazem podsumowaniem wspólnych działań, będzie Olimpiada Bezpiecznego El-Przedszkolaka, która odbędzie się 09 października w hali MOS. Przedszkolaki wraz z reprezentantami służb mundurowych będą rywalizować
w konkurencjach sportowych oraz sprawdzających wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zainteresowanie dzieci i ich rodziców jest ogromne, z niecierpliwością czekają na kolejne tygodnie pełne niespodzianek, spotkań i wyzwań.

Bezpieczny El-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak - Bezpieczny El-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak - Bezpieczny El-Przedszkolak