Warsztaty informatyczne dla grupy niemieckich studentów

warsztaty informatyczne dla grupy niemieckich studentów

warsztaty informatyczne dla grupy niemieckich studentów - warsztaty informatyczne dla grupy niemieckich studentów
Już po raz 10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu organizuje warsztaty informatyczne dla grupy niemieckich studentów w ramach europejskiego Programu Erasmus +.
W ciągu trzech tygodni 25 studentów Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe uczestniczyć będzie w kursach informatycznych odbywających się w laboratoriach komputerowych Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu oraz elbląskich i trójmiejskich firmach informatycznych.
– Przyjazd do Polski jest dla nas szansą na poszerzenie wiedzy zarówno z zakresu informatyki jak i kultury sąsiadującego z nami kraju – mówi Dennis Christmann.- Jesteśmy w Elblągu od kilku dni, ale już możemy potwierdzić, że warsztaty prowadzone są na bardzo wysokim poziomie a tutejsza kuchnia jest bardzo smaczna – dodaje Jonas Freitug.
Młodzi informatycy zapoznają się z nowoczesną technologią programowania poprzez realizację kursów programistycznych Akademii Microsoft prowadzonych w Instytucie Informatyki Stosowanej.  W koncernie Alstom poznają wstępnie infrastrukturę informatyczną korporacji oraz stosowane systemy zarządzania firmą produkcyjną. Dzięki współpracy Uczelni z przedsiębiorstwem Grupa LOTOS studenci wezmą udział  w zajęciach warsztatowych z automatyki, po których zwiedzą budynek sterowni oraz teren rafinerii. Również elbląski Zakład Teleinformatyki OPEGIEKA zaprezentuje usługi realizowane przez własny Data Center, tj. platformę lotniczą oraz „mówiące mapy” - innowacyjny sposób poruszania się niewidomych w terenie.
Podczas pracowitego pobytu znajdzie się również czas na zapoznanie się z kulturą i historią regionu poprzez  zwiedzanie Elbląga, Trójmiasta, Malborka i okolic.