Dwie inauguracje na początek roku szkolnego

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wział dziś udział w dwóch inauguracjach roku szkolnego. Pierwsza, miejska, odbyła się w Zespole Szkół Gospdarczych, natomiast druga w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.

Zebranym na boisku uczniom Zespołu Szkół Gospodarczych prezydent życzył dobrych wyników w nauce, realizacji marzeń i pasji, dziękował również Pani Dyrektor, nauczycielom i wychowawcom, którzy przystępują do pracy z młodzieżą. Inny przebieg miała inauguracja roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, która połączona została z oficjalnym otwarciem Szkoły po remoncie. W  uroczystości, oprócz prezydenta Elbląga, wziął również udział Piotr Żuchowski sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowy rok szkolny, to jednocześnie zakończenie ważnego projektu dla Szkoły Muzycznej. Uczniowie wielu szkół życzyliby sobie uczyć się w tak pięknym miejscu. Dziękuję za ogrom pracy przy projekcie modernizacjnym Panu dyrektorowi Andrzejowi Koprackiemu, w sposób szczególny dziękuję również Panu ministrowi Żuchowskiemu, który spojrzał na ten projekt przychylnym okiem i objął go swoim wsparciem - mówił do zebranych prezydent Wróblewski

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych - inauguracja w Zespole Szkół Gospodarczych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - inauguracja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych