Wakacyjne remonty placówek oświatowych

remonty w szkołach1105 500,00 zł  - to kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację prac remontowych oraz inwestycji w elbląskich  przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.  Dzięki tym środkom  remontowane są między innymi sale gimnastyczne, sale dydaktyczne, świetlice, sanitariaty, dachy, czy systemy grzewcze. W niektórych placówkach po wakacyjnej przerwie uczniowie będą korzystali także z nowych urządzeń na placach zabaw.


1.    REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH w oświacie (łączna kwota 940 500 zł):  

 

W większości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych realizacja zadań remontowych rozpoczęta została z początkiem lipca br. i  zakończy się  w połowie  sierpnia 

- od początku lipca  br. prowadzony jest remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Zamkowej 16a (120 000 zł),

- pomieszczenia dydaktyczne remontowane są w Przedszkolu Nr 31 przy ul. Dębowej 44a (30 000,00 zł),  

- remont świetlicy prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 (5 000,00 zł),  świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Sadowej 2 (8 500,00 zł), bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Z. Godlewskiego 1 (120 000 zł),  

- remont sanitariatów kontynuowany jest w Przedszkolu  Nr 31, ul. Grunwaldzka 44a (30 000,00 zł), w Gimnazjum Nr 5, ul. Agrykola 6 (35 000,00 zł), w Zespole Szkół N r 1 przy ul. Korczaka 34 wraz z częściową wymianą instalacji kanalizacyjnej (65 000,00 zł)

- malowanie ciągów komunikacyjnych po uprzednim demontażu boazerii - realizowane jest w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sienkiewicza  4 (50 000,00 zł) oraz na parterze budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Grottgera 71 wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej  (30 000,00 zł).

- remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Rodziny Nalazków 20 (45 000,00 zł)

 - od początku lipca br. trwa naprawa murków oporowych tarasu i montaż balustrad w Przedszkolu Nr 10, ul. Mączna 8 (20 000,00 zł), remont tarasu w Przedszkolu Nr 33, ul. Królewiecka 35 (30 000,00 zł)
 
- dachy remontowane są w okresie lipiec – do końca sierpnia w Przedszkolach Nr 3 przy ul. Bema 26 wraz z częściową wymianą  stolarki okiennej w klatce schodowej  budynku (55 000 zł), w Przedszkolu Nr 26, ul. Bema 59 (55 000,00 zł), naprawą w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 (7 000,00 zł) i III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Saperów 14F wraz z elewacją (50 000,00 zł),

- budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej prowadzona jest w Przedszkolu Nr 26, ul. Bema 59 (35 000,00 zł) oraz w ramach zadania inwestycyjnego w Przedszkolu Nr 34, ul. Grunwaldzka 67

- wymiana nawierzchni placu apelowo - rekreacyjnego kontynuowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Polnej 8a (40 000 zł).

W  sierpniu rozpoczęta zostanie realizacja następujących zadań remontowych:

- remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Rodziny Nalazków 20 (45 000,00 zł)
- naprawa ogrodzenia terenu przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sienkiewicza 4 (10 000,00 zł)
- od drugiej połowy sierpnia wykonywana będzie izolacja pionowa zabytkowego budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. Bema 9 (50 000,00 zł).

Dotychczas w ramach przyznanych środków finansowych z Departamentu Edukacji zakończono: remont sanitariatów oraz wyposażenie sal w instalację do podłączenia internetu w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej 128 (wartość robót: 50 000 zł).


2.  REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  (łączna kwota 165 000 zł)

W ramach środków inwestycyjnych przekazanych z budżetu Departamentu Edukacji:

- realizowane jest zadanie „Adaptacja pomieszczeń grup wychowawczych na punkt przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1”. Prace instalacyjno – budowlane kontynuowane są w pomieszczeniach przy ul. Chopina 30  - od  ubiegłego roku i zakończą się w drugiej połowie sierpnia (wartość robót w br.: 35 000 zł). Punkt przedszkolny rozpocznie funkcjonowanie  od  01 października br.

-  w miesiącach lipiec - sierpień trwa budowa  przyłącza  budynku  Przedszkola Nr 34 przy ul. Grunwaldzkiej  67 - do miejskiej sieci ciepłowniczej  (30 000,00 zł).

- w ramach zakupów inwestycyjnych (ogółem: 100 000,00 zł) od sierpnia organizowane będą dostawy urządzeń placów zabaw  do Przedszkola Nr 23 przy ul. ul. Płk. Dąbka 49  oraz czterech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Szańcowej 2, Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Mielczarskiego 45, Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wyżynnej 3 w Elblągu.

remonty w szkołach

remonty w szkołach - remonty w szkołach