Elbląscy maturzyści powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej

Znamy już wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju w elbląskich szkołach. W naszym mieście do egzaminu dojrzałości przystąpiły 1053 osoby, zdało  812 uczniów, co stanowi 77,1%. Do nowej matury, która przeprowadzona została w liceach ogólnokształcących przystąpiło 622 uczniów, z czego 519 zakończyło egzamin wynikiem pozytywnym, co stanowi 83,4%. 100% zdawalnością poszczycić się może II LO.  Tak zwaną starą maturę natomiast zdawało 431 absolwentów techników. Zdało 293 uczniów, co stanowi 68%. W obu przypadkach procent zdawalności w Elblągu jest wyższy niż w naszym województwie i kraju. Średnia krajowa w przypadku nowej matury wynosi 80%, wojewódzka 77%. W przypadku starej matury zaś średnia krajowa wynosi 74%, a wojewódzka 71%.