Zajęcia z przedszkolakami w Zespole Szkół nr 1 zakończone

ZS nr 1 dla przedszkolaków

ZS nr 1 dla przedszkolaków - ZS nr 1 dla przedszkolaków
Mija już kolejny - 5 rok  spotkań z przedszkolakami w Zespole Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 4)  przy  wspólnej zabawie i nauce jednocześnie. Dla przedszkolaków prowadzone są zajęcia edukacyjno - sportowe.W mijającym roku szkolnym w zajęciach uczestniczyły dzieci sześcioletnie z Przedszkola Niepublicznego „ WIKI” , Przedszkola nr 24,  Niepublicznego Przedszkola „ Mały Geniusz” oraz dzieci z naszej „ zerówki”. W wybranych zajęciach brały również udział pięciolatki z Przedszkola nr 24.  Tegoroczna oferta zajęć dla przedszkolaków była bardzo bogata. Co roku staramy się tę ofertę wzbogacać i uatrakcyjniać tak, aby nasi podopieczni  byli zadowoleni z faktu, że mogą do nas przychodzić i  w tych zajęciach brać udział.   

Również  w tym roku zaproponowaliśmy dzieciom udział w ciekawych zajęciach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, zajęciach muzycznych  i plastycznych prowadzonych przez nauczycieli świetlicy szkolnej. Kilkakrotnie dzieci uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych w nauczaniu zintegrowanym. Podczas takich zajęć czują się jak  „prawdziwi” uczniowie, odpowiadając na pytania nauczyciela (oczywiście przed tym podnosząc paluszek w górę). Bardzo im się to podoba.  
Przedszkolaki uczestniczyły  także w balach,  jakie są organizowane w naszej szkole –  np. „Balu jesieni”.
    
Oprócz tego przedszkolaki miały okazję wziąć udział w bardzo interesujących  zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych: Dawnych zabaw czar – gry  i zabawy ze starszymi kolegami, Zajęcia dramowe w języku  angielskim, Zajęcia komputerowe               w bibliotece, Matematyczne zabawy, Mikołajkowe  zabawy w zerówce, Zajęcia plastyczne – ozdoby świąteczne, Mały przyrodnik – doświadczenia, Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, Pokaz sztuk magicznych, Mały chemik – chemiczne doświadczenia, Ciekawa lekcja języka niemieckiego, Tradycje wielkanocne, Warsztaty teatralne z gimnazjalistami, Zajęcia muzyczne w świetlicy szkolnej, Zajęcia badawcze z chemii – doświadczenia, Zabawy logopedyczne, Spacer po szkole, „Korale dla mamy” – praca z wykorzystaniem surowców wtórnych, Zabawy dawniej i dziś – bawimy się  z gimnazjalistami.                

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach poprzednich, wszystkie zajęcia rozpoczynały się  spacerem po szkole, aby zapoznać maluchy z naszą placówką. Dzieci bardzo chętnie spacerują, poznając różne miejsca w szkole. Później czują się w szkole swobodniej. Nauczyciele nauczania zintegrowanego potwierdzają, że te dzieci, które uczestniczą w zajęciach oferowanych przez szkołę czują się w szkole pewniej i swobodnie, a szkoła nie jest już taka straszna. W czasie „Drzwi Otwartych” podczas oprowadzania rodziców po szkole, próbują być nawet gospodarzami spotkania.     

Jak w latach poprzednich przedszkolaki uczestniczyły także w zajęciach sportowych, które odbywały się przez cały rok szkolny raz w tygodniu dla każdej grupy przedszkolnej. Na zajęciach tych dzieci biorą udział w grach i zabawach sportowych. Uczą się podstawowych elementów z zakresu minikoszykówki oraz poznają nowe formy aktywności ruchowej, co w dużym stopniu zaspakaja naturalną, zwiększoną potrzebę ruchu dzieci w tym wieku. Dominującym elementem tych zajęć są gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek do minikoszykówki, ale także innego sprzętu sportowego np.: piłek do siatkówki i obręczy gimnastycznych. Aby zwiększyć atrakcyjność zajęć nauczyciele wprowadzają dodatkowe elementy z zakresu gimnastyki: pokonywanie zwinnościowych torów przeszkód czy ćwiczenia równoważne dające możliwość zwalczania swoich słabości. Uczestnictwo w tych zabawach wyzwala u dzieci inicjatywę i pomysłowość, pobudza ich wyobraźnię i ambicje. Podczas zajęć dzieci wprowadzane są w radosny nastrój poprzez wykonywanie nowych ćwiczeń, które wcześniej wydawały się "maluchom" niemożliwe do zrobienia. Na wybrane zajęcia zapraszane były również młodsze dzieci z Przedszkola 24 (5 – latki), które również bardzo chętnie w tych zajęciach brały udział.

12.06.2015 r. już po raz dziewiąty (dłużej niż trwa ścisła współpraca z przedszkolami w naszej szkole) spotkaliśmy się z przedszkolakami  na konkursie wiedzy i umiejętności: „Baw się i ucz z Koziołkiem Matołkiem”.  W tym roku impreza przebiegała pod hasłem: „Zdrowo i kolorowo z Koziołkiem Matołkiem”. Jak co roku w naszym konkursie udział wzięły dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli: „ WIKI” i Przedszkola nr 24; w tym roku w konkursie po raz pierwszy uczestniczyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Mały Geniusz”  oraz dzieci z zerówki z SP 11. Jak w poprzednich edycjach tego konkursu maluchy podczas „ przeżywania” przygód z Koziołkiem Matołkiem mogły pochwalić się wiedzą zdobytą wcześniej, a także poprzez zabawę zdobyć nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci wzięły udział w 6 konkurencjach wiedzowych i 3 sprawnościowych.

Aby młodsze dzieci uczęszczające do naszej  zerówki nie czuły się  pokrzywdzone, dla nich również prowadzone były  dodatkowe zajęcia -  „czytające poniedziałki”. Podczas tych spotkań dzieci słuchały  wierszyków i opowiadań czytanych im przez nauczyciela – bibliotekarza . Zawsze też maluchy mogły wykonać kolorowankę do czytanego im utworu. Młodsze dzieci bardzo lubią kolorować ilustracje i zawsze czekały na coraz to nowsze kolorowanki do wykonania.

 

Czasami „zerówkowiczom”  czytali  również starsi uczniowie, którzy sami wybierali ciekawe utwory, przygotowywali pytania do przeczytanych treści, a najlepiej słuchające   wypowiadające się dzieci nagradzali słodyczami. Dzieci z zerówki uczestniczyły także w zajęciach komputerowych, podczas których wykonywały proste zadania logiczne, kolorowały  ulubione postacie bajkowe. Zawsze chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Poprzez zabawę uczyły się, rozwijały myślenie i wyobraźnię, musiały nauczyć się koncentrować uwagę na wykonywanym zadaniu.

Zajęcia sportowe na Orliku zakończyły tegoroczne spotkania z przedszkolakami  w naszej szkole. Odbyły się one we czwartek 28.05.2015 r. Bardzo licznie przybyły dzieci z dwóch zaprzyjaźnionych przedszkoli: „WIKI”  i Przedszkola 24 (młodsze i starsze grupy). Dzieciaki bawiły się świetnie podczas konkursów sprawnościowych, jakie przygotowali dla nich nauczyciele wychowania fizycznego. Wszystkie konkurencje budziły  wiele emocji, wyzwalały w dzieciach ducha walki i rywalizacji. Oba przedszkola chciały być najlepsze. Wspólna zabawa przebiegała w bardzo wesołej atmosferze. Dzieci wesoło się  bawiły i wcale nie chciały opuszczać naszej szkoły. Na koniec wspólnej zabawy przedszkolaki  otrzymały drobne upominki w postaci szkolnych przyborów (bo od września to już  przecież  uczniowie pierwszych klas). Mamy nadzieję na dalszą współpracę już w przyszłym roku szkolnym.
Do zobaczenia we wrześniu !                                         

Violetta Kotyńska - koordynator ds. współpracy z przedszkolami