Spójne procedury – efektywne działanie w sytuacji zagrożenia

Broszura opracowana w ramach realizacji projektu

Broszura opracowana w ramach realizacji projektu - Broszura opracowana w ramach realizacji projektu
Od sierpnia 2013 roku Urząd Miejski w Elblągu oraz Komenda Miejska Policji w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Berkovitsa (Bułgaria) realizuje projekt pn. „Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions” (Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych). Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją poprzez opracowanie jednolitych, spójnych i efektywnych działań. Celem projektu było także usprawnienie
i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych oraz zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych.

- Chcemy zapewnić uczniom elbląskich szkół  bezpieczeństwo, a rodzicom i nauczycielom wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Mamy nadzieję, że te procedury, za pośrednictwem Pani Kurator, będą służyły również  szkołom z całego województwa -podkreśla Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Podczas dwuletniej realizacji projektu zostały wypracowane Szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły) i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci I młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Opracowane procedury i strategie stanowią narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje wychowawcze, które powinny być niezwłocznie podejmowane przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw, zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców. W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców – postępowanie wobec ucznia będzie różne.

Wypracowane procedury mają na celu jedynie charakter pomocniczy, są dodatkowym źródłem informacji dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i pozostałej kadry nauczycielskiej.

Zachęcamy do korzystania z wypracowanych dokumentów w celu usprawnienia oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych, których celem jest pomoc dzieciom i młodzieży.

Szkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

“Prevention and education - cooperation of local authorities and police
addressed to schools and educational institutions”

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio

logo projektulogo projektu

logo projektu - logo projektu