Uczniowie ZSIŚiU będą dobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech

Uczniowie ZSIŚiU będą dobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech

logo - Uczniowie ZSIŚiU będą dobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech
32. uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowisk i Usług w Elblągu będzie zdobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech. Wyjadą oni na staże w ramach projektu realizowanego przez szkołę "Praktyka czyni mistrza". Projekt jest częścią europejskiego programu Erasmus+.

 Program obejmie uczniów klas:
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa),
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa),
• fryzjerskich (Technikum).

W ramach programu odbędzie się również zagraniczne szkolenie zawodowe dla 5 nauczycieli kształcących w zawodach budowlanych i fryzjerskich.

Uczniowie podczas praktyk w niemieckich firmach z branży fryzjerskiej i budowlanej:
• poznają unijny rynek pracy i nauczą się po nim poruszać,
• poszerzą i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe,
• poznają i wykorzystają w praktyce nowe techniki pracy w swoich branżach,
• rozwiną swoje umiejętności językowe.

Uczestnicy poznają także zasady funkcjonowania niemieckiego dualnego systemu kształcenia. System ten uwzględnia potrzeby lokalnych pracodawców i przygotowuje uczniów do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Projekt "Praktyka czyni mistrza" znalazł się wśród zwycięskich projektów wyłonionych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 62 350 euro. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zarówno pracodawcy, jak i instytucje zawodowe coraz częściej poszukują pracowników znających europejski rynek pracy. Stąd doświadczenie zdobyte w niemieckich firmach jest niezwykle cenne dla przyszłych absolwentów ZSIŚiU i podnosi ich szanse na zatrudnienie.

Partnerem naszej szkoły przy realizacji projektu "Praktyka czyni mistrza" jest niemiecka firma Vitalis. Posiada ona bardzo duże doświadczeniem w tego typu przedsięwzięciach i współpracowała już ze szkołą przy organizacji wcześniejszych staży zawodowych.

Wszystkie praktyki i szkolenia potwierdzone zostaną certyfikatami i dokumentem Europass-Mobliność.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług