I edycja Międzyszkolnego Turnieju Przyrodniczo – Matematyczno – Sportowego w SP nr 14

I edycja Międzyszkolnego Turnieju Przyrodniczo – Matematyczno – Sportowego w SP nr 14Już niedługo koniec roku szkolnego i podsumowanie wyników nauczania. Zanim jednak nastąpi ten wspaniały moment, uczniowie elbląskich szkół podstawowych podjęli wyzwanie intelektualne i sprawnościowe w I edycji Międzyszkolnego Turnieju Przyrodniczo – Matematyczno – Sportowego zorganizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu, który miał miejsce w czwartek, 11 czerwca.

Organizatorami turnieju byli: Małgorzata Adamowicz, Jolanta Sielaff, Iwona Włoch oraz Krzysztof Wojterski. Nauczyciele przygotowali dla uczniów testy z zadaniami przyrodniczymi i matematycznymi, które w pierwszej kolejności zostały wykonane przez zespoły szkolne. Następnie przeprowadzono zawody sportowe, które polegały na wykonaniu zadań sprawnościowych w jak najszybszym czasie. Przy okazji współzawodnictwa sportowego uczniowie świetnie się bawili w przyjaznej atmosferze. Rywalizacja przebiegała zgodnie z zasadami fair play i stanowiła przykład pracy zespołowej połączonej z walką o jak najlepszy wynik dla zespołu.

Jury oceniało prace pisemne zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Część sportową oceniano na podstawie zdobytych punktów za wykonanie poszczególnych konkurencji. Na podstawie zsumowanych punktów wyłoniono MISTRZA turnieju. Ten zaszczytny tytuł przypadł w udziale Szkole Podstawowej nr 6.

Każdy uczeń otrzymał nagrodę rzeczową oraz dyplom, a szkoły, które uzyskały najwyższe lokaty dodatkowo dostały piłkę.

Kolejne edycje turnieju już w kolejnych latach szkolnych. Mamy nadzieję, że coraz więcej szkół będzie uczestniczyło w naszej zabawie konkursowej.

fot.
fot.
fot.

Małgorzata Adamowicz, SP nr 14 w Elblągu