Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości dla ZSO nr 2 z ul. Królewieckiej w Elblągu

 Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości dla ZSO nr 2 z ul. Królewieckiej w Elblągu

Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości dla ZSO nr 2 z ul. Królewieckiej w Elblągu - Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości dla ZSO nr 2 z ul. Królewieckiej w Elblągu
Jubileusz 15-lecia konkursu Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości i XI Warmińsko- Mazurskiego Konkursu na Najlepszy Produkt i Usługę były okazją do wręczenia nagród i wyróżnień- statuetek i dyplomów-  laureatom tegorocznej ich edycji podczas Gali Jakości, która miała miejsce w Olsztynie 10 czerwca br.

Nagroda Jakości przyznawana jest firmom, urzędom, instytucjom i placówkom edukacyjnym w czterech kategoriach: organizacja produkcyjna, organizacja produkcyjno- usługowa, organizacja usługowa, organizacja edukacyjna.

ZSO nr 2 z Elbląga zostało wyróżnione za doskonałość zarządzania, a to się wiąże z dobrymi tradycjami szkoły, z wysokimi kwalifikacjami szkolnej kadry, z właściwym kierownictwem, umiejętnościami dyrekcji i grona pedagogicznego, które posiadają sukcesy i doświadczenie. Dyrektor szkoły pełni swoją funkcję 6 lat, co procentuje wysokimi osiągnięciami. ZSO nr 2 w Elblągu (Gimnazjum nr 3 i II LO) jest szkołą sukcesu. Z uwagi na wyniki i osiągnięcia Gimnazjum nr 3 w województwie szczyci się tytułem Złotego Gimnazjum. Wyniki maturalne uzyskane przez II LO kwalifikują je jako najlepszą szkołę w Elblągu i jedną z dziesięciu najlepszych w województwie warmińsko –mazurskim, a wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych daje II LO tytuł Srebrnego Liceum. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, realizuje międzynarodowe programy edukacyjne Comenius, Erasmus, uczestniczy w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego i zalicza się do ogólnopolskiego grona Szkół Talentów. Jak dotąd jest jedyną organizacją edukacyjną i jedną z nielicznych organizacji na terenie miasta, które mogą poszczycić się Nagrodą Jakości.

Warmińsko- Mazurską Nagrodę Jakości poza ZSO nr 2 otrzymało 16 organizacji, co pozwoliło Marszałkowi Województwa Gustawowi Brzezin na stwierdzenie, że są one „liderami zarządzania, budującymi swoją przewagę na rynku, lub w działalności publicznej poprzez wysokie standardy działania, jakość wyrobów i świadczonych usług oraz potencjał swojej kadry.” Wyraził też przekonanie, że „dbałość o ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy, a także dobry klimat współpracy z otoczeniem” mobilizują organizacje do wspaniałych wyników.

Nagroda w konkursie Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości jest najbardziej prestiżową nagrodą w województwie, a najważniejszym jej aspektem jest funkcja promocyjna, gdyż kryteria Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości mogą służyć jako wytyczne dla doskonalenia koncepcji Zarządzania przez Jakość w każdej organizacji. Jest to pierwszy z konkursów projakościowych samorządu województwa, organizowany przy wsparciu Polskiej Nagrody Jakości. Sekretarz tej ostatniej- Mirosław Recha wyraził słowa uznania uczestnikom konkursu za wkład ich pracy, dzięki której idee światowych rozwiązań nowoczesnego zarządzania trafiają do Warmii i Mazur. „W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ukierunkowanej na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności, także z zakresu organizacji i zarządzania, polityka projakościowa zyska na znaczeniu”– według Marszałka województwa- , w związku z czym warmińsko- mazurskie organizacje będą mogły sięgnąć również po Europejską Nagrodę Jakości.

Wypada pogratulować ZSO nr 2 osiągnięcia i życzyć  dalszych sukcesów, zdobywania kolejnych laurów za pielęgnowanie kultury jakości wewnątrz organizacji, dziękując za wkład w rozwój otoczenia, a także doskonalenie życia społeczeństwa zarówno materialnego, jak i duchowego. Organizacje produkcyjne, usługowe i placówki edukacyjne jak ZSO nr 2 podnoszą jakość funkcjonowania regionu, w którym warto żyć, uczyć się i pracować, który staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości określa wymagania nowoczesnego zarządzania organizacją i jest ważnym elementem integracji z Unią Europejską. Cieszy więc fakt, że elbląska szkoła została tak wysoko oceniona.

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO