Bezpieczne Przerwy

 Bezpieczne Przerwy

Bezpieczne Przerwy - Bezpieczne Przerwy
W Szkole Podstawowej nr 16 nauczyciele starają się organizować dzieciom przerwy tak, by czas był dobrze wykorzystany oraz by dzieci czuły się w swoim towarzystwie bezpiecznie. „Bezpieczne Przerwy”  odbywają się cyklicznie i związane są zazwyczaj z tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia.

W maju odbyły się pod hasłem: „Bezpieczna przerwa z książką”. W związku z tym, że większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, by ta czynność kojarzyła im się z przyjemnością, należy czytać na głos, modelując głos, zmieniając intonację. Dzieci z klas I C i I D przygotowały książeczki, których treść przedstawiały podczas przerw swoim koleżankom i kolegom z klas 0 – III , czytały im również fragmenty ulubionych bajek i baśni innych autorów. Dzieciom bardzo podobały się opowiadania kolegów z klas pierwszych. Tworzenie i czytanie książeczek miało na celu zachęcenie innych uczniów do systematycznej lektury. Język jest bezcennym narzędziem komunikacji z ludźmi i podstawowym elementem kultury. Codzienne czytanie ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka i powoduje poszerzenie jego horyzontów umysłowych. Pierwszakom gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów na kolejne bajki.