Gimnazjalista z „czwórki” z sukcesem w konkursie MEN

Gimnazjalista z „czwórki” z sukcesem w konkursie MEN

Gimnazjalista z „czwórki” z sukcesem w konkursie MEN - Gimnazjalista z „czwórki” z sukcesem w konkursie MEN
25 maja odbyła się konferencja „Uczeń, szkoła, pracodawca- możliwości i wyzwania”, podczas której pani Grażyna Przasnyska Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty wręczyła uczniowi Gimnazjum nr 4 przy Zespole Szkół nr 1 – Cezaremu Łabuńskiemu - nagrodę za sukces w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa- mój wybór”.

Praca Czarka została wyłoniona spośród kilkudziesięciu wypowiedzi uczniów z całego województwa. Jest nam niezmiernie miło, że jako jedyny elblążanin zyskał uznanie jury. W swoim wypracowaniu uczeń potrafił bardzo sugestywnie przedstawić korzyści płynące z wyboru szkoły przygotowującej do wykonywania zawodu - technikum.

Na zaproszenie pani kurator oświaty - gospodarza konferencji - odpowiedziało wielu reprezentantów świata nauki, biznesu, samorządu oraz nauczycieli związanych z  kształceniem i doradztwem zawodowym. Mogliśmy przekonać się, jak dużo wysiłku wkłada się w rozwój praktycznej nauki zawodu i propagowanie tej gałęzi szkolnictwa. Ważnym punktem spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Warmińsko- Mazurskiego Klastra Edukacyjnego.

Ducha całej konferencji doskonale oddają umieszczone na otrzymanych przez nas podziękowaniach słowa Thomasa Alvy Edisona: „Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia…”

Warto przypomnieć, że sukces naszego ucznia- Cezarego Łabuńskiego- jest osiągnięciem wszystkich, którzy pomagają naszym podopiecznym w odkrywaniu swoich talentów, zainteresowań i podejmowaniu trudnych, życiowych decyzji.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Kurach – nauczycielka języka polskiego Gimnazjum nr 4 (opiekunka ucznia)