Zespół Szkół nr 1 z sukcesami w konkursie ZUO

konkurs
W piątek, 22 maja, odbył się finał XIX Edycji Konkursu na Selektywną Zbiórkę Odpadów. Obie placówki Zespołu Szkół nr 1 osiągnęły w nim znaczące sukcesy.

Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta zajęło II miejsce, otrzymało też główną nagrodę specjalną od Fundacji Recal za wynik osiągnięty w konkursie zbiórki puszek aluminiowych. Sukces Gimnazjum nr 4 jest wypadkową działań szkoły na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie i nauczyciele sukcesywnie wzbogacają swoją wiedzę na temat segregacji odpadów. Uczą się na zajęciach warsztatowych w ZUO, segregują nakrętki, makulaturę, baterie i puszki. Klasy wyróżniające się w szkolnym konkursie wyjeżdżają w nagrodę na wycieczkę dofinansowaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu.

Ich młodsi koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego również działają na polu ekologii. We wspomnianym konkursie zajęli III miejsce,                a także otrzymali wyróżnienie od Fundacji Recal w konkursie zbiórki puszek aluminiowych.

Nauczyciele z SP 11 angażują swoich podopiecznych do działań z ekologii zgodnie   z zasadą "Czego Jaś się nie nauczy ..." I na tym polu odnoszą znaczące sukcesy.

Za rok wszyscy wystartujemy w tym konkursie i na pewno osiągniemy porównywalny wynik.

Wszystkim pracownikom szkoły a także uczniom, rodzicom, dziadkom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w konkursie.

Katarzyna Szczepańska i Halina Dolna – koordynatorki edukacji ekologicznej