XIII Bałtycki Festiwal Nauki w PWSZ w Elblągu

festiwal
21 maja (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu po raz kolejny serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Elbląga na piknik naukowy organizowany w ramach  XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Imprezy festiwalowe odbędą się na placu przed budynkiem i w salach wykładowych PWSZ przy al. Grunwaldzkiej 137.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzający będą uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach, dotyczących ciekawych i aktualnych zagadnień związanych z ekonomią, informatyką, biologią, chemią, fizyką, matematyką, geografią oraz tematyką dotyczącą nauk prawnych, medycznych, kultury fizycznej, nauk o sztukach pięknych.

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularyzującą naukę. Festiwal organizują wspólnie wyższe uczelnie województwa pomorskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Nasza Uczelnia uczestniczy w Festiwalu od początku jego powstania.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa naszego regionu, niezależnie od wykształcenia i wieku. Gośćmi imprezy są zarówno przedszkolaki jak i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorośli słuchacze.

Celem Festiwalu jest przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. Organizatorzy Festiwalu, w szczególności pragną zwrócić uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w laboratoriach naukowych oraz poruszanych problemów.

Koordynatorem XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Elblągu jest dr Joanna Nowak – wykładowca z Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Wykaz stoisk i więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://www.pwsz.elblag.pl/festiwal.html (Uwaga - na część stoisk obowiązywały wcześniejsze zapisy).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.