Finałowa tura konkursu - Dzień Inżyniera w Instytucie Politechnicznym!

sprawdzają wytrzymałość
15 kwietnia br. przyszli inżynierowie – uczniowie technicznych szkół średnich spotkali się ponownie w murach PWSZ w Elblągu, aby w laboratorium budownictwa Instytutu Politechnicznego sprawdzić wytrzymałość na ściskanie przygotowanych uprzednio (18 marca) prób mieszanek betonowych.

15 kwietnia br. wykładem  z fizyki dr inż. Stanisława Kwitnewskiego rozpoczął się drugi etap Dnia Inżyniera w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  Dzień Inżyniera w Instytucie Politechnicznym to obok INŻYNIEROMANII kolejna forma współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu, promująca techniczne kierunki kształcenia, które oferuje PWSZ w Elblągu. Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie spotkali się ponownie w murach PWSZ w Elblągu, aby w laboratorium budownictwa Instytutu Politechnicznego sprawdzić wytrzymałość na ściskanie przygotowanych uprzednio (18 marca) prób mieszanek betonowych.  - Chodziło o to, aby z tych samych materiałów opracować beton o największej wytrzymałości – poinformował dr hab. Marek Ciak, prof. PWSZ.  Pielęgnacją betonu przygotowanego przez uczniów przez 28 dni zajęli się studenci działający w kole naukowym CREO. Podczas finału ocenie poddano wartość wytrzymałości i efektywność. Próbki sprawdzano w maszynie wytrzymałościowej. Najlepszym okazał się beton przygotowany przez braniewskich uczniów, drugie miejsce zajęła Iława a trzecie Elbląg.

Konkursowi towarzyszyły spotkania warsztatowe z biologii, chemii i fizyki przygotowane przez wykładowców Instytutu Politechnicznego jak i prezentacja specjalistycznych laboratoriów. Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród zwycięzcom.