Wolontariusze II LO i Gimnazjum nr 3 w Elblągu łączcie się !

pomagając
"Jest duże zainteresowanie działaniami wolontarystycznymi i bardzo duża liczba uczniów deklaruje swoje zaangażowanie na początku każdego roku szkolnego’’- mówi Małgorzata Głowacka, opiekun Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.

Wolontariat działa w ZSO nr 2 już kilka lat, od 3 lat pod okiem p. Małgorzaty Głowackiej. Tylko w roku szkolnym 2014/2015 do koła wstąpiły 24 osoby- są to zarówno uczniowie Gimnazjum nr 3 jak i II LO.

pomagając
pomagając

- Co jest przedmiotem Waszej aktywności?

- Małgorzata Głowacka: Oprócz szeregu działań intencjonalnych, okazjonalnych, do których jesteśmy zapraszani przez różne organizacje, ze szczególną troską traktujemy działania na rzecz zdrowia, co angażuje i wyróżnia naszych wolontariuszy najbardziej.

Koło Wolontariuszy z ZSO nr 2 może się poszczycić między innymi:
- udziałem w ogólnopolskim konkursie profilaktyki nowotworowej „Mam Haka Na Raka”. ZSO nr 2 jest jedyną szkołą z Elbląga, która zgłasza się do tego konkursu i jako zespół 5 licealistów podejmuje działania informacyjne w środowisku lokalnym;
- udziałem w marszu „Mam Haka Na Czerniaka” i w konkursie dla szkół elbląskich na najciekawsze hasło i plakat nt. czerniaka;
- prowadzeniem w ramach *MAM HAKA NA RAKA 7- flashmob „Wielka rzecz w małych rękach” tj. lekcji profilaktycznych dla uczniów liceum i gimnazjum (prezentacje dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej  szkoły);
- współpracą z Amazonkami- udziałem w „Marszach Zdrowia” oraz przedstawieniu w oparciu o scenariusz p. Alicji Tomczyk pt.”Moja mama ma raka” z przeznaczeniem dla elbląskich przedszkolaków (Przedszkola Nr 19 i 21);
- wsparciem Fundacji DKMS Polska i współpracą podczas organizacji Dni Dawcy w Elblągu, kampanii informacyjnej na rzecz dawstwa szpiku i komórek macierzystych krwi.

Wolontariusze ZSO nr 2 pomagają kolegom i koleżankom. Nie omija ich akcja „Szlachetna Paczka”, wolontariat „Codzienności dla rodzin uczniów ze szkoły”, dlatego organizują dla potrzebujących zbiórki żywności i artykułów codziennego użytku.

Szczególne miejsce w sercach wolontariuszy mają zwierzęta ze schroniska Animals w Elblągu. Dla nich kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są zbiórki karmy, koców, akcesoriów jak smycze, obroże i zabawki oraz pieniędzy.

Ponadto ZSO nr 2 pomaga Elbląskiemu Hospicjum, uczestniczy w akcji „Pola Nadziei” oraz bierze udział w tak ogromnych inicjatywach jak WOŚP.

Wolontariusze działają także na polu ekologicznym, prowadząc zbiórkę makulatury w ramach akcji „Budujemy Studnie dla Sudanu’’, zbiórkę aluminium przy okazji inicjatywy „Pomagamy Kamykowi’’, czy zbiórkę płyt DVD i korków na inne ważne potrzeby.

Uczestniczą też w cyklicznych zbiórkach Banku Żywności. Nie może ich zabraknąć także w życiu szkoły, z którą obchodzą Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Organizują też szkolne Mikołajki, podchody dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i wiele innych uciech.

Oprócz tego wielu sympatyków wolontariatu z ZSO nr 2 angażuje się w inicjatywy organizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości działania szkolnego wolontariatu nie będą skromniejsze niż dotychczas. Pomoc, dobre serce, współczucie są największym prezentem dla potrzebujących, a jeśli to rozumieją młodzi ludzie, to znaczy, że dobrze odebrali lekcje z wychowania.

- Jakimi rezerwami wolontarystycznymi ZSO nr 2 dysponuje na przyszłość?

Małgorzata Głowacka: Przedstawiony materiał jest optymistyczny i świadczy o tym, że mimo, że wiele zostało już zrobione, to i tak dużo jeszcze przed nami. Widzimy nasze niedoskonałości i morze ludzkich potrzeb. Chcemy się z tym zmierzyć w przyszłości. Takich nas powinno być więcej. Życzymy wszystkim wolontariuszom, by rozpoczynali swoją działalność i trwali w niej jak najdłużej, bo nigdy nie będzie dość ani nas ani naszej pomocy.

Natalia Ołdakowska
Klasa I a, II LO