II Liceum w Elblągu wciąż Srebrne w Rankingu Liceów

II LO
Początek każdego roku jest okresem podsumowań. Od siedemnastu lat Kapituła Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza wyniki oceny wyróżniających się liceów ogólnokształcących w kraju. W rankingu 2015 Kapituła zanalizowała wyniki 2315 liceów, a miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował listę 500 najlepszych. II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka z Elbląga zajmuje na niej 186 pozycję. W Rankingu Maturalnym II LO jest na 197 pozycji, a w rankingu Szkół Olimpijskich – na 123 miejscu. Uzyskane wyniki pozycjonują II LO jako najlepszą szkołę w Elblągu i jedną z najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim.

W skład Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych finansowanych przez MEN, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Rankingu są m.in. WIT w Warszawie, SGGW w Warszawie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach i inne uczelnie krajowe. Wśród kryteriów i wag procentowych branych przez Kapitułę pod uwagę znalazły się: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki maturalne z przedmiotów dodatkowych (45%). Dzięki temu ocena Kapituły jest obiektywna. Dlatego w Rankingu mogą pojawiać się nowe szkoły lub następować zmiany. Dodatkowo wiarygodność oceny wynika z tego, że szkoła, która kwalifikuje się do zaistnienia w rankingu, jest proszona o weryfikację danych zebranych przez Kapitułę, co jeszcze raz ulega ponownemu sprawdzeniu przez tę komisję.

Ranking może służyć uczniom i rodzicom pomocą w wyborze szkoły, bo podpowiada jak szkoła wypada na tle innych i czy są w niej nauczyciele, którzy potrafią odkrywać i rozwijać uczniowskie talenty. Waga wyników maturalnych (70%) w ogólnej ocenie pokazuje, że odbiór szkoły jest sprawiedliwy, bo dotyczy wszystkich uczniów. Ocena wyników z olimpiad (30%) świadczy o tym, że w szkole jest utalentowana młodzież. Miejsce w pierwszej dwusetce w klasyfikacji ogólnej zapewnia II LO tytuł srebrnego liceum, a ten jest dowodem jakości atmosfery i warunków nauczania w szkole, tworzonej wspólnie przez uczniów, kadrę i władze samorządowe.
Jest nam przyjemnie, że młodzież stojąca przed zadaniem zbudowania swojej przyszłej drogi życiowej wybiera II LO. Cieszymy się, że to, co oferujemy odpowiada naszym wychowankom. Należy wnioskować, że kierunek działań szkoły jest właściwy, poziom edukacyjny naszego przeciętnego ucznia jest dobry albo bardzo dobry, a utalentowana młodzież może w szkole rozwijać talenty. To cieszy tym bardziej, że inny obiektywny  wskaźnik efektywności nauczania- EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) wykazuje, że II LO, mając dodatnie EWD, jest tzw. szkołą sukcesu. Do osiągnięć i sukcesów  można dojść wytrwale pracując, ale utrzymać je i stale podnosić - znaczy pracować jeszcze bardziej odpowiedzialnie i świadomie. Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w kształtowaniu kultury jakości nauczania.

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu to szkoła z niepowtarzalnym klimatem, stawiająca na wszechstronny rozwój młodzieży (intelektualny, społeczny, ekonomiczny, emocjonalny i kulturowy) o aspiracjach akademickich. To najstarsza szkoła średnia w Elblągu. W październiku 2015r. obchodzić będzie swoje 70-lecie.


Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO