Wizyta studyjna w Rumunii

W dniach 6- 11 grudnia br. odbyła się wizyta przedstawicieli elbląskiej kadry edukacyjnej w mieście Timisoara w Rumunii. Było to szóste główne spotkanie organizacji partnerskich (Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Szkolnego Inspektoratu  Regionu Timis) biorących udział  w projekcie „4 S”- Say Short Simply Sport. W wyjeździe uczestniczyli nauczyciele Gimnazjum nr 9, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Na miejscu odbywały się panele dyskusyjne, dzięki którym uczestnicy mobilności- nauczyciele, pracownicy ośrodków sportowych i inspektorzy instytucji odpowiedzialnych za edukację w miastach- pozyskali wiedzę, wymieniali doświadczenia i najlepsze praktyki w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Była też sposobność do odwiedzenia Urzędu Miasta Timisoary, rumuńskich szkół średnich nr: 3, 6 i 7 oraz tamtejszego ośrodka sportowego.

Realizacja trzeciej już mobilności to działanie zaplanowane w ramach projektu pn. „4 S”-Say Short Simply Sport, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio, który Urząd Miejski  w Elblągu od sierpnia 2013 r. realizuje w partnerstwie z władzami miasta Timisoara.