Osiemdziesiąt trzy stypendia

stypendia
Dziś po południu w sali 301 Urzędu Miejskiego osiemdziesiąt trzej uczniowie i uczennice otrzymali stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za wyniki w nauce osiągnięte w gimnazjum.

Stypendia przyznawane są po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego i uzyskaniu średniej ocen 4,3. Stypendia oraz słodki upominek wręczała uczniom i uczennicom Barbara Dyrla dyrektor Departamentu Społecznego. - Gratuluję wyróżnionym i mam nadzieję, że z większością z Was będziemy się mogli spotkać, aby przyznać stypendia w nowym semestrze - mówiła Barbara Dyrla.

stypendia
stypendia
stypendia