„A co Ty wiesz o Unii Europejskiej?”

Na początku maja 2014r. Zuzanna Pawlukiewicz z II b i Tomasz Wesołowski z II c wystąpili jako drużyna, reprezentując I LO w konkursie „A co Ty wiesz o Unii Europejskiej?”, organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i udowodnili, że temat jest im dobrze znany. Zajmując drugie miejsce w rywalizacji z innymi szkołami średnimi naszego miasta otrzymali nagrodę  w postaci wyjazdu do Warszawy i zwiedzania m. in. Sejmu. Konkursowi patronował Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego p. Jacek Protas. Opiekunem drużyny była p. Monika Andrzejczyk.


- Jak przebiegał konkurs?
- Zuzanna Pawlukiewicz: Prezentowano nam slajdy, na których przestawione były symbole różnych krajów członkowskich Unii, w tym flagi, zabytki, potrawy i mnóstwo innych, które przeplatały się z datami i pytaniami na temat historycznych uwarunkowań funkcjonowania UE. Czas na odpowiedzi był ograniczony.


- Skąd wynika Wasze zainteresowanie Unią Europejską?
- Tomasz Wesołowski: Interesujemy się polityką z racji tego, że jest to tematem naszych lekcji Wiedzy o Społeczeństwie. Poza tym jako młode pokolenie, na oczach którego miało miejsce przystąpienie Polski do UE uważamy, że nie mamy wyjścia, bo ta przynależność zobowiązuje nas do takiej wiedzy. Oglądamy wiadomości, śledzimy informacje i czytamy artykuły o bieżących sprawach dotyczących Unii w Internecie.


W 2014r. przypada dziesiąta rocznica włączenia Polski do Unii Europejskiej. W ciągu tego okresu w naszym kraju zaszło wiele przemian gospodarczych i politycznych, ale też zmian w mentalności Polaków. Poczucie bycia członkami postępowej Europy sprawia, że rośnie nasza świadomość obywatelska i chęć sięgania po nowe wyzwania – jak znajomość polityki, historii, ekonomii, przedsiębiorczości, języków obcych- po to, by zbliżyć się do innych kultur i uczyć się więcej. Dlatego przed szkołami dodatkowe zadanie, które jak widać realizowane jest z dużym sukcesem…

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy ZSO