III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

23 maja br. w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu odbył się III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej "MALUCHY RATUJĄ ŻYCIE" adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Konkurs składał się z dwóch części - teoretycznej  i praktycznej. Uczniowie odpowiadali  na 15 pytań, a później wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową  oraz  udzielali pomocy podczas zainscenizowanych sytuacji w szkole, w domu czy na ulicy. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce - SP nr 4,
II miejsce- Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu,
III miejsce SP nr 11.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez WORD i Radę Rodziców SP nr 14.

Serdecznie gratulujemy!

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - III Międzyszkolny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej