Konferencja w SP 11

loga

loga - loga

2 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu odbędzie się podsumowanie „Konferencji upowszechniającej ocenianie kształtujące”.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w auli budynku szkoły przy ulicy Korczaka 34 i będzie podsumowaniem tygodniowych działań Szkoły.

Wśród przedsięwzięć wymienić należy lekcje otwarte, które odbędą się 30 i 31 maja, a uczestniczyć w nich będą nauczyciele elbląskich placówek, rozmowy o nauczaniu oraz odwrócone lekcje. Konferencja ma miejsce w naszej szkole w związku z udziałem w programie Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Celem działań jest ukazanie pozytywnych efektów wprowadzenia do praktyki szkolnej elementów oceniania kształtującego oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu