Półkolonie w elbląskich szkołach

Półkolonie w elbląskich szkołach

Departament Edukacji informuje, że we współpracy ze szkołami przygotowywany jest wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

W czasie wakacji zaplanowano osiem dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

I turnus: 27 czerwiec -08 lipiec
•    Szkoła Podstawowa nr 12 -  ul. Z. Zajchowskiego 12,
•    Szkoła podstawowa nr 14 -  ul. Mielczarskiego 45,
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 -  ul. Polna 8.
II turnus: 11 lipiec – 22 lipiec
•    Szkoła Podstawowa nr 11 -  ul. Korczaka 34
•    Szkoła Podstawowa nr 21 -  ul. Godlewskiego 1
III turnus: 25 lipiec– 05 sierpień
•    Sportowa Szkoła Podstawowa  nr 3 -  ul. Agrykola 6
•    Szkoła Podstawowa  nr 15 -  ul. Modlińska 39
IV turnus: 8 sierpień – 19 sierpień
•    Sportowa Szkoła Podstawowa  nr 3 -  ul. Agrykola 6
•    Szkoła Podstawowa  nr 4 -  ul. Mickiewicza 41

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 30 maja 2022 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność za turnus wynosi 786 zł od osoby; w tym 300,00 zł pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji), 486 zł na uczestnika dopłaca Gmina Miasto Elbląg. Dzieciom kierowanym przez ECUS- opłatę za wyżywienie, pokrywa wymieniona instytucja.
   
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę za jeden turnus – 210,00 zł (zgodnie z zapisami uchwały - ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z bardzo licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.