Podsumowanie Kampanii Społecznej „E- papieros- jestem na NIE!” w SP nr 11

podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii - podsumowanie kampanii

12 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu odbyła się uroczystość podsumowująca kampanię społeczną propagującą zdrowy styl życia (inicjatywę realizowaną w ramach programu miejskiego „BEZPIECZNY ELBLĄG”).

Wzięli w niej udział: pani Beata Nosewicz - inspektor ds. budżetów jednostek organizacyjnych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, pan Marek Jarosz - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas imprezy nagrodzono uczestników konkursów plastycznych i literackich prezentujących społeczną szkodliwość palenia e - papierosów. Ponadto zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu pana Marka Jarosza - przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na temat zagrożeń związanych z paleniem.

Uroczystość uświetniły występy dzieci, które tańcem i śpiewem zachęcały do zdrowego stylu życia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w realizację tak ważnego celu, jakim jest przeciwdziałanie nałogom.

Dyrekcja i nauczyciele SP nr 11

podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii - podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii - podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii - podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii - podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii

podsumowanie kampanii - podsumowanie kampanii