Prawie 180 tys. na projekty edukacyjne

Prawie 180 tys. na projekty edukacyjne

Prawie 180 tys. na projekty edukacyjne - Prawie 180 tys. na projekty edukacyjne

Elbląski samorząd otrzyma ponad 170 tys. złotych dofinansowania na zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół ponadpodstawowych oraz doposażenie bibliotek. Wsparcie pozyskane zostało z Programu „Aktywna Tablica” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Celem Programu „Aktywna Tablica” jest rozwijanie kompetencji uczniów i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zgodnie z założeniem rozwój tych kompetencji powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Dlatego elbląski samorząd już po raz kolejny z powodzeniem aplikował o dofinansowanie do zakupu nowoczesnego sprzętu. W poprzednich latach, dzięki wsparciu zakupiony on został do szkół podstawowych. Teraz trafi do szkół ponadpodstawowych.

W ramach Programu w II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zakupione zostaną laptopy, interaktywne monitory dotykowe i projektory. Całkowity koszt zadania wynosi 87 500,00 zł, z czego uzyskane dofinansowanie to 70 000,00 zł.

Drugim programem, z którego również po raz kolejny samorząd otrzyma wsparcie jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3. Celem jego jest poszerzenie księgozbiorów szkolnych bibliotek, doposażenie ich, a także podejmowanie działań promujących czytelnictwo. W ramach programu zakupione zostaną lektury szkolne w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych, nowości wydawnicze zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, sprzęt komputerowy dla bibliotekarzy, regały biblioteczne, stojaki, elementy oświetlenia. Organizowane będą także spotkania autorskie, wystawy i konkursy.

Wsparciem objętych zostanie 15 placówek oświatowych, w tym:
•    Przedszkole nr 6 w Elblągu
•    Przedszkole nr 15 w Elblągu
•    Przedszkole nr 17 w Elblągu
•    Przedszkole nr 21 w Elblągu
•    Przedszkole nr 24 w Elblągu
•    Przedszkole nr 29 w Elblągu
•    Przedszkole nr 31 w Elblągu
•    Przedszkole Specjalne w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
•    Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

Całkowity koszt zadania wynosi 134 375,00 zł. Wysokość pozyskanego wsparcia finansowego wynosi 107 500,00 zł.